Forstyrrelse og stress

Åbne kontorer kan både føre til øget tilfredshed og mere stress. Forskerne er delte på spørgsmålet om, hvad der vejer tungest, men de er enige om, at storrum stiller nye krav til medarbejderne.

Entydig information forebygger støjklager

Erhvervspsykolog Lisette Jespersen har set mange eksempler på, at klager over støj er blevet en kanal for grundlæggende utilfredshed. Det kan være utryghed eller utilfredshed, fordi medarbejderne enten ikke kan overskue en forandring, eller fordi de ikke er blevet taget med på råd under processen.

Vi vænner os ikke til det

Hvis vi primært skal løse komplicerede, individuelle opgaver på vores arbejdsplads, er det svært at undgå at blive stresset i et storrumskontor, mener psykolog Jill Byrnit.

Storrum stiller større krav til hjernen

Det kræver overskud og energi at fungere i et storrum. Næsten hver tredje er stresset og klager over støj. Men det har ikke nødvendigvis noget med støj at gøre, mener læge og tidligere hjerneforsker Kjeld Fredens.

Åbne kontorer kræver øget social intelligens

I åbne kontorer er det ekstra vigtigt, at man ikke lader sig irritere - hverken af kolleger eller chefer. For irritationen aflæses lynhurtigt igennem lokalet og skaber dårlig stemning. Derfor er det vigtigt at styrke virksomhedens social intelligens.

Storrum kan også modvirke stress

Forskerne er delt i to lejre i spørgsmålet om, hvorvidt storrum fører til stress. Overlæge Bo Netterstrøm mener, at storrummet både kan være stressende og med til at forebygge stress.


Senest revideret den 30. april 2020