Trafikanalyse

Et af de vigtigste midler mod støj i kontormiljøet er en analyse af trafik og logistik. Det fremhæver ingeniør Ole Nielsen fra Cowi A/S, som er ekspert i nye arbejdsformer og indretning af kontorer.

Af journalist Dorte Kvist, Periskop

I en logistikmanøvre ser man på, hvor man skal placere rum, medarbejdere og inventar, så støjniveauet bliver så lavt som muligt. Man ser på hvem, der skal for eksempel skal bruge printeren hvornår, og hvor de forskellige medarbejdere skal bevæge sig hen i løbet af dagen.

”Der er medarbejdere, der nærmest sidder på den samme stol fra otte til fire, og så er der sælgere, der farer ud og ind. De, der farer ud og ind ad døren, bør man placere tættest på udgangen og de andre længst tilbage i lokalet. På den måde kan trafik og placering mødes”, siger Ole Nielsen.

Beskyt mod irrelevant snak

Ifølge Ole Nielsen vil medarbejdere i en virksomhed gerne sidde, hvor tingene sker. Langt de fleste vil vælge storrumskontor frem for cellekontor, for ikke at gå glip af de spændende ting der sker i det store rum. Men så er det en balancegang at vurdere, hvornår snak er videndeling eller støj.

”Samtaler, der indeholder relevante informationer, kan man ikke kalde støj. Men sidder der nogen midt i en samtale, som ikke har noget med samtalen at gøre, vil de betragte den som støj,” siger han.

Opdel i grupper

Problemet kan man løse ved kun at lade folk, der har med hinanden at gøre arbejdsmæssigt sidde i nærheden af hinanden.

”De kan udvikle arbejds- og sociale kompetencer, men må samles i grupper og sidde i afstand fra kolleger, som laver noget andet. Grupperne kan eventuelt adskilles ved hjælp af grønne planter eller skillevægge. Man kan også regulere akustikken via materialer og udformning, så man på en afstand af 6-7 meter ikke kan høre, hvad der bliver talt om,” siger han.

Beskyt mod visuel støj

Ole Nielsen påpeger, at et separat rum til mere private samtaler ikke bare skal være lydtætte, men også skærme fra visuel støj.

”De mindre rum skal behandles akustisk, så de er rare at være i. Skal man for eksempel have en medarbejdersamtale, skal medarbejderen have en fornemmelse af, at ingen kan høre noget udenfor rummet. Er der en glasrude i væggen, bør den være matteret eller mønstret på en sådan måde, at man ikke føler sig visuelt angrebet, når kolleger passerer udenfor,” siger han.

Overvej flere printerrum

Med i Ole Nielsens logistikmanøvre hører blandt andet placering af printere, som skal have selvstændige rum.

”Ofte vil man placere printerrummet helt centralt, så alle medarbejdere har lige langt til det, men de, der sidder i nærheden, vil til gengæld blive forstyrret af mange medarbejdere i løbet af en dag. Her bør man overveje at have to printerrum,” siger Ole Nielsen.

Caféområdet

Caféområder kan være kilde til irritation på mange arbejdspladser. Taler folk dæmpet omkring bordet, kan det anspore til, at de omkringsiddende skærper alle sanser for at høre efter, eller omvendt kan lydniveauet være generende højt. Caféområdet skal ligge så tæt på kontoret, at man bruger det og alligevel så tilpas for sig selv, at det ikke er til gene.

”Der hvor et godt caféområde lykkes, ligger det i umiddelbar forbindelse med storkontoret, men alligevel drejet lidt væk. Eventuelt med en skærm foran,” siger Ole Nielsen.

Variér rummenes størrelse

Ole Nielsen påpeger, at der skal være variation i rummenes størrelse og lukkethed. Man behøver ikke lave specielle stillerum, som folk alligevel ikke bruger så meget. Men medarbejderne skal have muligheden for at kunne være i fred. Det kan være i et hjørne af et større mødelokale, i en lille café eller på hjemmearbejdspladsen, som også er et vigtigt tilbud. Medarbejderne skal have mulighed for at trække sig tilbage til et sted, hvor de fornødne teknologiske hjælpemidler er til stede.


Senest revideret den 21. februar 2020