Læg ikke de unge i teknologisk benlås

Yngre medarbejdere skal have lov til at bruge virtuelt samarbejde, som de er vant til udenfor arbejdstiden. Ellers risikerer vi at skabe uattraktive arbejdspladser og ineffektive medarbejdere.

Af journalist Søren Svith, Periskop

For unge medarbejdere kan det være svært at starte på større arbejdspladser, hvor der er en masse restriktioner på, hvordan de må bruge sociale medier og andre teknologiske muligheder for at samarbejde. De er vant til at bruge Facebook, Twitter, Skype og chat-tjenester, og de deler bogmærke links med venner og ligesindede.

»De risikerer at blive ineffektive, hvis deres foretrukne værktøjer til at skabe samarbejde og dele viden pludselig forsvinder. At skype, dele bogmærker og downloade open source-programmer er med til at gøre dem effektive,« siger Morten Hejlesen der er seniorkonsulent i innovation og strategiudvikling i et af Danmarks største konsulenthuse, Implement Consulting Group.

Arbejdspladser bliver uattraktive

Han mener, at vi skal passe på, ikke at få designet arbejdspladser som er meget uattraktive for højtuddannede IT-kompetente yngre medarbejdere. Og han peger på, at den udfordring bliver endnu større med den næste generation, som er opvokset med iPhone, og den måde, de kommunikerer på.

»For arbejdspladsen er det en kæmpe udfordring, at man skal til at acceptere, at de unge gør som det passer dem og bruger de værktøjer, de er vant til. IT-afdelingen vil typisk afvise det med henvisning til risiko for virus og IT-nedbrud, og det er også en mulig konsekvens. Men vi må hele tiden afveje det med risikoen for at miste værdifulde medarbejdere og effektivitet,« siger Morten Hejlesen, der har en fortid som innovationskonsulent i DI og chefanalytiker i InnovationLab.

Lav eksperimenter

Morten Hejlesen mener, at virksomhederne skal udnytte entusiasmen hos de unge medarbejdere til at lave kontrollerede eksperimenter.

»Grib bolden og eksperimentér med de teknologier, som de unge gerne vil bruge. Lav nogle forsøg i mindre skala, og skalér dem op, hvis de virker, « foreslår han.

Og der er meget effektivitet at hente for virksomhederne, for ifølge Hejlesen har den digitale tidsalder åbnet for radikalt nye arbejdsformer og rokker ved fundamentet for den måde, virksomheder fungerer på.

»IT-udviklingen har indtil for kort tid siden fokuseret på at automatisere rutineopgaver, fx med økonomisystemer og kundedatabaser. Men med de sociale medier og teknologier kan vi adressere nogle problemstillinger, som er langt mere komplekse, fordi de kræver samarbejde,« siger han.

Wiki

Et godt eksempel er Wikipedia, hvor man på rekordtid har skabt et leksikon, som overgår Encyclopaedia Britannica i kvalitet. Wikipedia har ændret radikalt ved dem måde, viden bliver udviklet på. I stedet for at en central ekspert skriver en leksikonartikel, er der nu mange forskellige stemmer, som blander sig og forhandler om, hvad der er sandheden.

»Det er et radikalt skifte, og det vil også være radikalt i mange organisationer, hvor der har været mange topstyrede processer. Der vil blive et større spillerum for samarbejde på kryds og tværs. Og dermed også for den videnskabelse, som ikke længere er forbeholdt den enkelte ekspert, men pludselig er kollektiv. Wikipedia er et godt eksempel, men man kan også tage en dansk virksomhed som Simcorp, der har indført præcis samme teknologi, som Wikipedia bygger på, fortæller Morten Hejlesen.

Fra stordrift til videndeling

Med de nye værktøjer handler det ikke længere om stordriftsfordele, men om fordele skabt ved at lette adgang til viden. Morten Hejlesen bruger et eksempel fra online-spilleverdenen for at forklare sin pointe.

Eksemplet handler om World of Warcraft, som 10-11 millioner mennesker verden over spiller på regulær basis. I de første 150 timer, de spiller, scorer de i gennemsnit 2 millioner point. I de næste 150 timer scorer de i gennemsnit 6 millioner point. Ved at fordoble indsatsen firedobler man altså sin præstation.

»Det skyldes, at du efter 150 timer er så forankret i spillet, at du kan begynde at udnytte, at der omkring spillet findes masser af interaktion, hvor man deler viden. På blogs, wikis, små videoklip på YouTube, og beskeder i fora med tips og tricks. De spillere, der bliver hængende, får øjnene op for den underskov af viden, og på den måde kan de accelerere deres egen personlige læring, altså forbedre deres kompetencer dramatisk. Det er en ekspotentiel udvikling i dit eget kompetenceniveau,« forklarer han.

Virksomhederne kan udnytte denne effekt, hvis de lader medarbejderne bruge sociale medier og teknologier til at dele viden. Og mange store virksomheder gør det.

»IBM har udviklet deres eget interne system med microblogging (som Facebook og Twitter), wikis, blogs og deling af bogmærker, og her han man direkte kunnet måle, at den tid det tager at finde frem til relevant viden, er blevet væsentligt kortere, ligesom omkostningsniveauet og rejseudgifterne er blevet reduceret, og innovationsniveauet er højnet,« siger Morten Hejlesen.

Ledelsesudfordring

Men de nye teknologiske muligheder er ikke bare guld og grønne skove, og Morten Hejlesen understreger, at det først og fremmest er en stor ledelsesudfordring.

»Lederen af fremtidens kontor kan ikke bare slippe teknologien løs og lade folk eksperimentere, for så kommer der mangel på fokus, og vi spilder tiden. Der skal kompetenceudvikling til – eller endnu bedre: Man kan få medarbejderne til at tage ejerskab eller bygge videre på nogle af de kompetencer, der allerede er til stede blandt de yngre medarbejdere,» siger Morten Hejlesen.


Senest revideret den 21. februar 2020