Advokatkontoret: Rigtigt arbejde kan faktureres

Advokatkontoret var indrettet traditionelt med egne kontorer til alle advokater, delte kontorer til advokatfuldmægtige og åbent kontormiljø til sekretærerne.

Firmaet havde en strategi for øget videndeling og åbenhed, og derfor havde man besluttet at benytte glas i stedet for vægge på kontorerne og i måderum. Det kan virke som en meget lille ændring, men set i forhold til andre advokatkontorer var det et stort skridt.

Forskernes observationer 

Forskerne interviewede 40 ansatte: Partnere, advokater, advokatfuldmægtige og sekretærer. De observerede og registrerede arbejdsmønstre. 

Forskerne så en arbejdsplads, hvor alle bevægede sig meget hurtigt. En arbejdsplads, hvor de fleste kontorer havde åbne døre, og hvor nogle døre altid var lukkede. De så en masse korte møder i og udenfor kontorerne og en masse latter og snak i de åbne områder.

Når der blev holdt møde i et af partnernes kontorer, blev døren altid lukket. 

Medarbejdernes udtalelser

Den almindelige opfattelse på advokatkontoret var, at juridisk arbejde kun kan udføres i et traditionelt kontormiljø. Alle ansatte var dog enige om, at sekretærerne skulle sidde i åbent miljø, dels på grund af bygningens indretning, dels for at styrke deres faglige og sociale netværk. 

De ansatte var også enige om, at partnere og advokater har brug for deres eget kontor, fordi de har en meget støjende adfærd. De taler meget i telefon og dikterer. Samtidig har de brug for at kunne koncentrere sig meget i deres arbejde med de juridiske problemstillinger. 

Begrundelsen for at placere fuldmægtigene to og to i kontorerne var, at de var nye i firmaet og var i en læringsproces. Alle var enige om, at fuldmægtige har meget ud af at dele viden.

De ansattes arbejdsopfattelse 

I interviewene med de ansatte fandt forskerne frem til den arbejdsopfattelse, at juridisk arbejde for det meste er individuelt arbejde.

Advokaterne beskrev deres arbejde som ”lange sager” eller ”korte sager”, eller ”jeg arbejder for”, ”jeg refererer til..”, men aldrig ”jeg arbejder sammen med..”. Ingen beskrev deres arbejde som et samarbejde med andre. Tværtimod understregede de det individuelle i deres arbejde.

De betragter uformelle møder med kolleger som enten en luksus eller en forstyrrende afbrydelse. I begge tilfælde bliver det ikke betragtet som rigtigt arbejde. Så hvis du har talt med nogen i løbet af arbejdsdagen, er det lidt lige som at have pjækket. 

Forskerne observerede, at alle de ansatte havde mange uformelle møder I løbet at dagen, men i registreringerne var der ingen af de ansatte, som havde disse møder med, og de medtog heller ikke den største del af deres arbejde hjemmefra. I interviewene fik forskerne at vide, at medarbejderne ikke tog de uformelle møder med i registreringen, fordi de ikke betragtede dem som rigtigt arbejde, og de medtog ikke overarbejde og dele af arbejdet hjemmefra, fordi det ikke var arbejde, de kunne fakturere.

Indretning/arbejdsopfattelse 

Indretning og arbejdsopfattelse passer godt sammen. Kontoret understreger, at arbejdet i advokatfirmaet er individuelt og kræver, at du kan lukke din dør.

Citater fra medarbejderne 

“Jeg snakkede med forskellige folk – næsten en halv time med min chef. Så bliver man nødt til at arbejde sent”. 

”Det er hyggeligt at sidde sammen, men det øger ikke effektiviteten”. 

”Arbejdet kræver en masse koncentration. Den mest effektive måde at arbejde på er at afbryde telefonen. 

“Det er tidskrævende for advokaterne at tale med fuldmægtige.”


Senest revideret den 30. april 2020