IT-firma: Møder er ikke rigtigt arbejde

IT-firmaet er for nylig flyttet fra en gammel bygning med gange og enkeltmandskontorer til en ny med åbne kontorer for både ledelsen og de ansatte. De nye lokaler indeholder også projektrum, cafe-arealer og stillekontorer.

Forskernes observationer 

Forskerne interviewede 60 medarbejdere fra forskellige afdelinger: Ledere, teamledere og almindelige medarbejdere. Derudover observerede og registrerede de brugen af faciliteterne på kontoret. Over en periode på 14 dage talte de, hvor meget de ansatte var til stede på kontoret og ved deres skrivebord. 

Forskerne var meget overraskede over, hvor stille der var på arbejdspladsen. De hørte folk tale i telefon og tale med hinanden, men det generelle støjniveau var overraskende lavt.

Det føltes mere som læsesalen på et bibliotek end som en arbejdsplads. En anden observation var, at der var mange tomme skriveborde hver dag.

De ansattes udtalelser 

Hovedparten indledte med at beskrive deres arbejde som 90 procent koncentreret arbejde ved skrivebordet. Det modererede de dog, når de blev spurgt om andre aktiviteter som møder og arbejde hjemme og på farten.

Forskerne bad også alle de ansatte om at beskrive deres arbejdsdag den foregående dag:

  • 80 procent havde en varieret arbejdsdag med en kombination af mindst tre forskellige aktiviteter.
  • 20 procent havde arbejdet ved skrivebordet, fx med hotline eller programmering.

84 procent af de interviewede sagde, at den foregående arbejdsdag var typisk, så det var en stor kontrast til den beskrivelse, de havde givet af deres arbejde.

De ansattes arbejdsopfattelse 

Rigtigt arbejde foregår individuelt og i stilhed ved dit skrivebord. Det var den dominerende arbejdsopfattelsen, forskerne fandt.

Alt, der ikke er stille, opfattes som støjende. Derfor bliver alle andre aktiviteter end stillearbejde ved skrivebordet opfattet som forstyrrende for det rigtige arbejde, og det er med til at forhindrer andre i at arbejde. Derfor opfattes det ikke som rigtigt arbejde at tale i telefon, have uformelle møder eller uformelle snakke eller at gå rundt på arbejdspladsen.

Denne arbejdsopfattelse førte til, at det blev opfattet som ens gode ret at tysse på kolleger, blive irriteret, når nogen talte eller at sende et misbilligende blik til dem, der gik forbi. 

I interviewene anslog de ansatte, at de brugte det meste af deres tid ved skrivebordet, men når de skulle beskrive arbejdsdagen i forvejen, havde de fleste et mere varieret arbejdsmønster, og procentdelen af tilstedeværende understreger denne variation. Så der var en betydelig forskel mellem resultaterne fra observationer, registreringer og interviews.

Hvordan passer arbejdsopfattelsen og indretningen sammen? 

Arbejdsopfattelsen og indretningen passede meget dårligt sammen. Det åbne kontor var en evindelig forstyrrelse for de medarbejdere, som så deres arbejde som individuelt og følte, at de havde brug for at koncentrere sig.

De ansatte, som så deres arbejde som fleksibelt og foranderligt, kunne heller ikke bruge det åbne kontor, fordi de blev tysset på og misbilliget, når de havde brug for at snakke med deres kolleger.

Citater fra medarbejderne 

“Jeg har brug for fred og ro I mit arbejde. Der er for meget støj her. Der bliver taget for lidt hensyn til dem, der arbejder. 

“Jeg er den type, der bruger al min arbejdstid på koncentreret arbejde ved mit skrivebord”.

“Jeg programmerer hele dagen” 

“Jeg sidder altid ved mit skrivebord”


Senest revideret den 30. april 2020