Mediehuset: Arbejde er samarbejde

Medievirksomheden var oprindeligt en avis, men har udviklet sig til i dag også at omfatte en tv-station, en radiostation, en gratisavis og en website.

Sammenslutningen er ført ud i livet ved at samle medarbejderne fra de forskellige medier i én bygning. Indretningsmæssigt har man valgt en åben kontorløsning med en stor hall i midten omgivet af åbne gruppekontorer, som er tænkt til at understøtte samarbejde inden for arbejdsgrupperne, samt på tværs af grupper og medier.

Forskernes observationer 

Både i hovedkvarteret og på lokalredaktionerne observerede forskerne en masse vandren rundt, mange spørgsmål, som blev stillet ud i rummet, humor og grin og en fornemmelse af, at folk kendte hinanden godt. En livlig arbejdsplads, hvor følelserne indimellem fik lov at komme frem, og hvor der blev udvekslet ideer, koordineret, sparret og telefoneret. Der var støj fra tastaturer, musik, tv-apparater, grin og snak. I nogle af redaktionslokalerne var der stilhed sent om aftenen.

De ansattes udtalelser 

Hver af de ansatte beskrev et skiftende arbejdsmønster med tre forskellige hovedaktiviteter som det almindelige. De to mest almindelige aktiviteter var møder og uformelle møder fulgt af redigering, interview, skrivning samt at sende og modtage e-mail.

Medarbejderne arbejdede alle mulige steder. I gennemsnit havde hver medarbejder 3-4 forskellige arbejdssteder: Møderum, deres eget skrivebord, deres egen redaktion eller rundt i huset, i marken, på vej til og fra aftaler og derhjemme.

Arbejdsopfattelsen 

Arbejdsopfattelsen på medievirksomheden er, at alle former for arbejde er rigtigt arbejde. Alle måder at arbejde på, har lige ret.

Arbejde ses typisk som et samarbejde mellem to kolleger, der udveksler ideer. Arbejdet ses som noget, der skifter og kan finde sted alle mulige steder. 

Hvordan passer arbejdsopfattelsen og indretningen sammen?

Medarbejdernes opfattelse af arbejdet passer fint med indretningen. Hovedparten af medarbejderne mente, at enkeltmandskontorer ville hæmme deres arbejde. I interviews var de fleste ansatte fokuserede på, at meningen med indretningen var at understøtte åbenhed, samarbejde, hurtig kommunikation og adgang til kollegerne.

Citater fra medarbejderne 

”Det (indretningen, red) hjælper den daglige koordinering og det daglige samarbejde. Jeg følger hele tiden med i, hvad der foregår”. 

”Vi taler meget sammen”. 

”Uformelle møder 2-3 timer om dagen”. 

”Uformelle møder er mit job” 

”Vi har ingen formelle møder på vores redaktion. Vi går meget rundt i løbet af dagen og er altid opmærksomme på, hvem der gør hvad. Derfor er formelle møder unødvendige.”


Senest revideret den 17. august 2020