Team for åbne døre

På Jobcenter København skal medarbejderne i team følge med i hinandens arbejde og samtidig have ro til samtale med klienter. Det har medført et miljø med mange rum og mange døre.

Af journalist Dorte Kvist, Periskop

Team-medarbejderne på Jobcenter København kan lytte til hinandens telefonsamtaler og følge med i hinandens arbejde, selv om de sidder på små to-mands kontorer. Åbne døre imellem kontorerne skaber det nærvær, der skal til for, at team kan fungere og fælles aftaler blive ført ud i livet til den aftalte tid.

- Der skal hele tiden ske en løbende opfølgning af sagerne, og den får medarbejderne ved at sidde med åbne døre mellem kontorerne. Når medarbejdere i et team ved det ugentlige møde har lavet en fælles aftale for, hvad de skal udrette den næste uge, lykkes opgaven kun sjældent, hvis de hver især går ind deres eget kontor og udfører deres del af arbejdet. Så bliver det for nemt at putte sig med egne sager, siger Teamchef Jørgen Wedele-Petersen.

Åbne og lukkede døre

Jobcenter Københavns største team på fire kontorer har med åbne døre imellem sig skabt sit eget lille rum. Men det er vigtigt, at disse døre også ind imellem bliver lukket.

- Der er træffetid i en time hver dag, og da er samtlige medarbejdere ved telefonen og skal være koncentrerede om samtalen. Desuden skal borgere kunne komme på kontorerne, og eftersom man ikke kan tage to borgere ind samtidig, vil det lamme for mange kollegaer i deres arbejde, hvis man sad for mange sammen. Vi har forsøgt med storrum, men hos os fungerer det hverken med tre eller fire medarbejdere sammen, siger Jørgen Wedele-Petersen.

Undgår flere møder

Hans idé med at forbinde de små kontorer med åbne døre kom, fordi han erfarede, hvordan et team hurtigt kunne udvikle sig til to underteam.

- Så vidste medarbejderne ikke, hvad kollegaerne lavede inde på den anden side af væggen. De talte sammen til de møder, der nu var, men så kunne der gå to dage, hvor de ikke talte sammen. Og når der er pres på, og man skal prioritere imellem opgaverne, er det ikke altid nemt at holde fokus på den fælles aftale, som har betydning for det samlede team, hvis man sidder alene, siger Jørgen Wedele-Petersen.

Alternativet til de åbne døre var at tvinge teamets medarbejdere til at mødes og lave status en gang om dagen.

- Og det ville medarbejderne betragte som spildtid, som teamchefen siger.

Team-ånden holdes kørende

Da Jobcenter København etablerede team, havde mange medarbejdere præferencer for egne arbejdspladser – én ville helst have vinduet mod øst, og en anden kunne ikke koncentrere sig, hvis det ikke var mod vest.

- Jeg måtte til sidst tvangsomflytte stort set alle medarbejderne, og vi lagde nærmest hele afdelingen død i en uge, for at kabalen kunne gå op. Efterfølgende kunne jeg konstatere, at selv om man sad på kontorer ved siden af hinanden var det ikke nok, hvis der ikke var døre imellem, siger teamchefen.

Når en medarbejder i dag på grund af skiftende arbejdsopgaver går fra det ene team til det andet, prioriterer Jørgen Wedele-Petersen, at vedkommende kommer til at sidde sammen med det nye team og bliver en del af den kultur, hvor man udfører fælles opgaver.

- Det er for at og undgå, at den nytilkomne medarbejder bliver betragtet som eller føler sig som en slags konsulent. Team-ånden skal holdes kørende.


Senest revideret den 6. oktober 2022