Det er billigere at viske ud end at flytte mure

Få inspiration til, hvordan den gode byggeproces kan sikres, når sygehuset skal bygges.

Hent publikationen her

Mindre forstyrrelse i teamkontoret

Medarbejderne på Herlev Hospitals hjerteafdelingen ville gerne af med noget af uroen og forstyrrelsen, da afdelingen skulle bygges om. Derfor blev det store, fælles kontor delt op i to og inddelt i teamområder med fysiske barrierer imellem.

Forstyrrelse er der nok af på en hektisk hjerteafdeling, og derfor ønskede medarbejderne sig et mere roligt kontorområde for de små teams af læger og sygeplejersker.
”Det var noget, der blev talt en del om, og vi lavede også en undersøgelse, der klart viste, at medarbejderne følte sig forstyrret og afbrudt meget i deres arbejde,” fortæller ledende oversygeplejerske Birthe Møgelhøj.

Delt op i mindre enheder

Derfor blev det store fælles kontor delt om i to mindre, som igen er delt op i fire teamarbejdspladser, som er adskilt med halvvægge. På den måde kan man arbejde mere uforstyrret, uden at det går ud over muligheden for at spørge hinanden til råds.

Stadig tilladt af forstyrre

”Man må stadig godt forstyrre hinanden, men nu skal man rejse sig for at gøre det, og derfor er barrieren lidt større. Ifølge personalet har det hjulpet på forstyrrelserne og jeg oplever også, at man bliver bedt om at dæmpe sig, hvis man står og snakker i kontoret,” siger Birthe Møgelhøj.

Klimakontrol

Udover opdeling og afskærmning er kontoret også akustisk dæmpet i loftet, og indeklimaet er forbedret med automatisk luftskifte og klimakontrol, som man selv kan regulere. Det er vigtigt, fordi kontorerne er fyldt med computere og overvågningsudstyr, som afgiver meget varme.


Senest revideret den 11. maj 2020