Det er billigere at viske ud end at flytte mure

Få inspiration til, hvordan den gode byggeproces kan sikres, når sygehuset skal bygges.

Hent publikationen her

Arbejdsmiljøgruppen er ikke eksperter

Medarbejderne i arbejdsmiljøgruppen kender deres egen arbejdssituation, men er ikke eksperter i arbejdsmiljø. Derfor er det fornuftigt også at inddrage eksterne arbejdsmiljørådgivere i byggeprocessen. De kan supplere medarbejdernes gode ideer og sikre, at ”alt kommer med”, samt at de seneste retningslinjer, love og regler bliver fulgt.

Arbejdsmiljøet i det nye byggeri er langt fra sikret alene ved at inddrage arbejdsmiljørepræsentanter og andre medarbejdere i byggeprocessen. De er nemlig kun eksperter i deres egen arbejdssituation, og derfor er det vigtigt, at de får støtte fra fagfolk, mener flere arbejdsmiljøledere på landets hospitaler.

En af dem er Sonja Dall fra Sygehus Vendsyssel, som i foråret 2008 har indviet et stort, nyt medicinerhus på 11.000 kvadratmeter efter en proces, som strækker sig tilbage til midten af 1990’erne.

Sikkerhedsleder deltager i hele processen

”Mange gange bliver arbejdsmiljørepræsentanterne helt naturligt grebet af de nye muligheder, fx. i forbindelse med nyt udstyr. De bliver revet med, og så glemmer de at have fokus på arbejdsmiljøet,”, siger hun.

På Sygehus Vendsyssel deltager hun som daglige sikkerhedsleder i hele byggeprocessen og i alle byggemøder. Sygehuset ligger i Region Nordjylland, der som led i en vedtaget arbejdsmiljøpolitik, har placeret faste arbejdsmiljøgennemgange fire steder i byggeprocessen for at sikre, at arbejdsmiljøhensyn bliver fastholdt gennem hele den lange proces.

Ikke opdateret på nyeste regler

På Glostrup Hospital, som har været igennem en permanent ombygningsproces siden 1998, er det en fast praksis at bruge eksterne arbejdsmiljørådgivere allerede fra begyndelsen af programfasen i forbindelse med udformningen af byggeprogrammet. 
  
”Medarbejderne ved rigtigt meget om, hvordan det er hensigtsmæssigt at indrette et rum eller en afdeling, men de er ikke altid helt opdaterede med de nyeste regler og overser måske også nogle forhold”, forklarer Annette Ledskov, der er arbejdsmiljøkoordinator på Glostrup Hospital.

Fremtidssikring

Den eksterne rådgiver kan være en specialist inden for kemi eller lysforhold, hvis det særligt er denne type problemstillinger, der skal findes en optimal og fremtidssikret løsning på.

”I andre situationer er den eksterne specialist måske en fysioterapeut”, forklarer Annette Ledskov.

Typisk vil den eksterne rådgiver gennemgå det enkelte rum eller hele afdelingen sammen med brugergrupperne. Her vil alt blive noteret ned. Efterfølgende vil arbejdsmiljørådgiveren lav en liste, der kan supplere den liste, som byggeherrerådgiveren laver over hele byggeprocessen.

”På den måde bliver alle arbejdsmiljøforhold tænkt med ind i planlægningsfasen. Næste skridt er, at byggeherrerådgiveren skal svare tilbage på arbejdsmiljørådgivernes kommentarer og forklare, hvilke løsninger han har tænkt sig”, fortæller Annette Ledskov.

Mange faggrupper repræsenteret

Også i forhold til brugergrupperne har Glostrup Hospital tradition for at inddrage mange forskellige faggrupper og eksperter.

”I brugergrupperne sidder altid arbejdsmiljørepræsentanter, ledelsesrepræsentanter og afdelingssygeplejersker. Men ofte har vi også repræsentanter fra IT-afdelingen, fra det tekniske personale og fra rengøringen med”.

Ofte har de nogle vigtige input om placeringen af ledninger og stik, eller om hvor nemt eller svært der bliver at gøre rent, hvis man vælger en bestemt løsning.

For yderligere at fremme at arbejdsmiljøet bliver tænkt med ind i byggeprocessen, har Annette Ledskov og hendes kolleger lavet en projektmappe med gode råd til, hvad man skal være opmærksom på i de forskellige faser af en byggeproces. Her er blandt andet beskrevet, hvem der bør inddrages hvornår i processen.


Senest revideret den 11. maj 2020