Det er billigere at viske ud end at flytte mure

Få inspiration til, hvordan den gode byggeproces kan sikres, når sygehuset skal bygges.

Hent publikationen her

Forberedelse, forberedelse, forberedelse

Forberedelse er en vigtig forudsætning, hvis medarbejderne gerne vil have indflydelse på en byggeproces. Omvendt bliver det sværere at få sine ønsker igennem, hvis man er usikker og uforberedt til møderne om et kommende byggeri. Der er erfaringerne fra Fredericia Sygehus.

”Forberedelse, forberedelse og forberedelse. Det er her man kan gøre en forskel som medarbejder. I vores proces gjorde vi meget ud af forberedelsen og fik til gengæld rigtig mange af vores ønsker igennem, når vi holdt møder med arkitekter og ingeniører”, forklarer arbejdsmiljørepræsentant Jette Mogensen, der var med i planlægningen af en ny opvågningsstue på Fredericia Sygehus.

Kunne melde klart ud

Sammen med en sygeplejerske og en overlæge, deltog hun i planlægningsmøderne med arkitekter og ingeniører.

”Vi fik drøftet vores ønsker til personalemøderne og satte os ind i forskellige krav og regler til indretningen. Og kunne så melde klart ud til møderne, hvor vi oplevede, at der blev lyttet til os. Når vi havde drøftet en bestemt ting ved indretningen, fik vi nye tegninger, som vi kunne forholde os til”.

Med i hele processen

”På den måde arbejdede vi os frem til den optimale løsning, hvor vi var med i processen hele tiden”.
Jette Mogensen og hendes kolleger havde på den måde en oplevelse af, at det var deres ”indretning” af rummene, som blev til virkelighed.

Samarbejde en vigtig forudsætning

”Det er klart, at man som medarbejder også er nødt til at gå på kompromis og acceptere, at alt ikke kan lade sig gøre. Især når man skal indrette et rum, hvor størrelsen er givet på forhånd, fordi det er en eksisterende bygning.
”Derfor er samarbejde også en vigtig forudsætning”.

”Vi betragtede ikke arkitekter og ingeniører som vores modspillere, men som samarbejdspartnere der kunne være med til at udvikle den bedst mulige løsning”.

De forberedende møder resulterede blandt andet i, at det ikke blev til de planlagte seks opvågningssenge, men kun fem plus en hvilestol. Desuden blev der indarbejdet mange mindre detaljer til fordel for både ansatte og patienter. Det blev blandt andet aftalt, hvor mange elstik der skal være ved hver seng, og hvor ismaskinen skal placeres.

Ny sygehusstruktur gjorde projektet overflødigt

Da processen var afsluttet ,og projektet var klar til at blive bygget, blev det lagt på hylden og er aldrig blevet gennemført. Det skete som et led i ændringerne i sygehusstrukturen i forbindelse med regionsdannelsen, hvor fremtidsplanerne for Fredericia Sygehus blev ændret.


Senest revideret den 11. maj 2020