Det er billigere at viske ud end at flytte mure

Få inspiration til, hvordan den gode byggeproces kan sikres, når sygehuset skal bygges.

Hent publikationen her

Kursus i brugerinddragelse

Tag på kursus og lær at samarbejde om at finde de bedste løsninger ved renovering eller nybygning af sygehuse. Sådan lyder det konkrete tilbud fra Region Nordjylland til både medarbejdere og de byggeansvarlige – arkitekter, håndværkere mv.

Kurserne er en naturlig forlængelse af den megen fokus og opmærksomhed, som Regionen gennem mange år har haft på at sikre brugerinddragelser i byggerier af sygehuse og institutioner.

For dyrt at lade være

”Der er intet alternativ til at inddrage brugerne, når man skal bygge nye sygehuse eller renovere gamle. Det er simpelthen alt for dyrt ikke at gøre det, fordi man dels risikerer at skulle ændre på tingene senere og dels risikerer dårligt arbejdsmiljø hos medarbejderne”, forklarer arbejdsmiljøchef Birte Roest fra Region Nordjylland. 

Samarbejde mellem faggrupper

På kurserne arbejder deltagerne blandt andet med, hvordan man sikrer det bedst mulige samarbejde mellem faggrupperne og med planlæggere, arkitekter og håndværkere.

Bedre til at afklare ønsker

Birte Roest forklarer, at det i forhold til medarbejderne blandt andet handler om at vide, hvornår i processen der er mulighed for at få indflydelse.

”På den måde håber vi, at medarbejderne bliver bedre til at være velforberedte og afklarede med deres ønsker på det tidspunkt i processen, hvor der stadig er mulighed for at påvirke og ændre på de endelige løsninger”.

Bedre til at indtænke brugerne

For byggefolkene er udbyttet forhåbentligt, at de bliver gode til at indtænke brugerinddragelse i processen og lærer at forstå, at medarbejdernes input til de konkrete løsninger er helt afgørende, hvis der i sidste ende skal komme et godt resultat ud af det.


Senest revideret den 11. maj 2020