Det er billigere at viske ud end at flytte mure

Få inspiration til, hvordan den gode byggeproces kan sikres, når sygehuset skal bygges.

Hent publikationen her

Metoder og værktøjer

Arbejdspladsvurdering, designdialoger og testrum i fuld skala er blandt de metoder og værktøjer, som kan være med til at sikre et godt arbejdsmiljø i det nye byggeri.

Foto: Poul Nyholm, RG-DNU

Det er oplagt at bruge arbejdspladsvurderingerne fra det eksisterende byggeri, hvis man skal undgå at føre dårlige løsninger med over i det nye. Men der er ikke nok. 

Nye udfordringer

Nye løsninger og nye muligheder vil automatisk føre til andre udfordringer for arbejdsmiljøet. Det kan fx være selvkørende transportvogne, som stiller andre krav til ergonomiske løsninger, når medicin, bleer og linned ankommer til den enkelte afdeling. 

Designdialoger

Derfor er det vigtigt at fokusere på arbejdsprocesser og på, hvad der skal foregå i de enkelte rum. Professor i sygehusbyggeri, Peter Röst fra Den Tekniske Højskole i Göteborg, er foregangsmand for såkaldte designdialoger. Her spørger man ikke medarbejderne hvilke løsninger de gerne vil have, men interviewer dem om deres daglige arbejde. 

”Det er umuligt at formulere på forhånd, hvilke krav der skal stilles til et arbejdsrum. Det er så kompliceret, at man er nødt til at arbejde sig frem til den rigtige løsning gennem dialog og løsningsvisualiseringer”, siger han. 

Afprøvning i fuld skala

I Danmark vinder afprøvning af rum i fuld skala også frem. I forbindelse med Det Nye Universitetshospital i Aarhus er der opbygget et 600 m2 stort såkaldt Design Lab, hvor hvor en stor del af byggeriets 35 standard-rum efter tur bliver afprøvet i fuld skala i de opbyggede kulisser. Lignende faciliteter findes også i forbindelse med Odense Universitetshospital.

Logbog for det enkelte rum

På Herlev Hospital har man brugt en logbog for enkelte rum, som følger med gennem hele processen. Den samler historikken, så man både kan se den aktuelle status og følge processen bagud og fx forstå baggrunden for de forskellige krav og løsninger. Logbogen er praktisk, når der kommer ændringer i projektet, fx på grund af besparelse. 

"Det vigtigt at kende baggrunden for fx en bestemt loftskonstruktion eller en bestemt type døre inden man ændrer på dem. Hvis loftet skal bære lifte og dørene er nødvendige for at overholde bestemte støjkrav, kan man jo ikke umiddelbart gå ind og erstatte dem med andre løsninger,” siger seniorkonsulent Karen Munk fra Grontmij, som har udviklet konceptet. 

Rødt, gult og grønt lys til arkitekterne 

På Det Nye Universitetshospital I Aarhus har man udviklet to nye værktøjer, som er med til at sikre ensartede løsninger i forhold til arbejdsmiljø. Workspace er et redskab for arkitekterne, hvor alle konkrete krav til fx afstande mellem forskellige funktioner i rummene er beskrevet. Værktøjet arbejder med grønne, gule og røde zoner. Afstanden må ikke ligge i rød zone, hvis den ligger i gul zone, skal der en dialog med arbejdsmiljøfolkene til og hvis den er i grøn zone er et ok at arbejde videre med forslaget.


Senest revideret den 11. maj 2020