Det er billigere at viske ud end at flytte mure

Få inspiration til, hvordan den gode byggeproces kan sikres, når sygehuset skal bygges.

Hent publikationen her

Arbejdsmiljøgruppen skal inddrages

Arbejdstilsynet slår fast, at arbejdsmiljøgruppen skal inddrages, når der skal bygges nye lokaler.

Det følgende er citeret fra ATs vejledning om ´Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte`:

"Arbejdsmiljøgruppen skal deltage i planlægningen af arbejdsmiljøarbejdet på gruppens område. Det er arbejdsgiveren, der skal sørge for, at arbejdsmiljøgruppen inddrages.

  • hvis der skal ske ændring i arbejdets organisering
  • hvis afdelingen skal udvides eller ombygges
  • hvis der skal anskaffes og/eller ske ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler
  • hvis der skal indføres ny teknologi
  • hvis der skal indkøbes og bruges ikke tidligere anvendte stoffer og materialer."
Når en virksomhed fx skal bygge nye lokaler, skal arbejdsmiljøgruppen inddrages allerede i projekteringsfasen. På den måde kan man undgå, at arbejdsmiljøproblemer, der kunne være forudset og løst i selve byggeriet, skal løses på et senere tidspunkt.

Arbejdsmiljøgruppen skal inddrages ved sikring af, at arbejdsprocesser, arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler samt arbejdet med stoffer og materialer tilpasses den enkelte ansatte. Det er vigtigt, at den inddrages ved planlægningen af den enkelte ansattes arbejdsfunktioner.

Senest revideret den 30. april 2020