Det er billigere at viske ud end at flytte mure

Få inspiration til, hvordan den gode byggeproces kan sikres, når sygehuset skal bygges.

Hent publikationen her

Få styr på din rolle i byggeprocessen

Arbejdsmiljøgrupperne skal inddrages, når der bygges nyt. Det slår Arbejdstilsynets vejledning på området fast. Men der er meget stor forskel på, hvordan grupperne bliver inddraget, og det har stor betydning for deres opgave.

Foto: Poul Nyholm, RG-DNU

I de fleste nye sygehusbyggerier er arbejdsmijøet integreret i byggeprocessen. Det store projekter er organiseret i selvstændige projektorganisationer under regionerne og har tilknyttet knyttet interne eller eksterne arbejdsmiljørådgivere, som arbejder sammen med de lokale arbejdsmiljørepræsentanter.

Alligevel findes der stadig byggeprojekter, hvor det primært er op til medlemmerne af arbejdsmiljøgrupperne at sikre, at der bliver taget arbejdsmiljøhensyn.

Rådgiveren er en støtteperson

På Det Nye Universitetshospital i Skejby er der fast knyttet arbejdsmiljørådgivere, som deltager i alle brugergrupper og fungerer som en støtte for arbejdsmiljørepræsentanterne. Det betyder, at de ikke skal bekymre sig om lovkrav og tydning af arkitekttegninger, men kan fokusere på at få bragt erfaringerne fra det nuværende byggeri videre, fx resultaterne fra APV. I Skejby mener arbejdsmiljøkoordinator Katrine von Schimmelmann, at arbejdsmiljøet er så godt forankret i processen, at det ikke har været nødvendigt at uddanne arbejdsmiljøgrupperne til deltagelse i processen.

Kurser til arbejdsmiljøgruppen

I Region Nordjylland er arbejdsmiljøet også godt integreret i alle byggeprocesser, men her er det de lokale arbejdsmiljøledere, der står for at bakke arbejdsmiljøgrupperne op. I regionen har man valgt at udvikle specielle kurser til arbejdsmiljøgrupper, som skal indgå i byggeprocesser.

Ikke eksperter i arbejdsmiljø

"Medarbejderne i arbejdsmiljøgruppen kender deres egen arbejdssituation, men ikke eksperter i arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt også at få arbejdsmiljøeksperter med i byggeprocessen," mener sikkerhedsleder Sonja Dall fra Sygehus Vendsyssel.

På Sygehus Vendsyssel deltager hun i hele byggeprocessen og i alle byggemøder. Sygehuset ligger i Region Nordjylland, der som led i en vedtaget arbejdsmiljøpolitik, har placeret faste arbejdsmiljøgennemgange fire steder i byggeprocessen for at sikre, at arbejdsmiljøhensyn bliver fastholdt gennem hele den lange proces.

Eksterne rådgivere i Glostrup

På Glostrup Hospital, som har været igennem en permanent ombygningsproces siden 1998, er det en fast praksis at bruge eksterne arbejdsmiljørådgivere allerede fra begyndelsen af programfasen i forbindelse med udformningen af byggeprogrammet.

Kamp om dagsordenen

I den anden ende af skalaen er byggeprojekter, hvor inddragelsen af arbejdsmiljøorganisationen kun består i, at de får stukket en tegning ud, som de skal udtale sig om, inden byggeriet går i gang. Hvis det er tilfældet, bliver arbejdsmijløgruppens rolle naturligvis en helt anden, da det så er en kamp at få arbejdsmiljøet på dagsordenen.


Senest revideret den 11. maj 2020