Det er billigere at viske ud end at flytte mure

Få inspiration til, hvordan den gode byggeproces kan sikres, når sygehuset skal bygges.

Hent publikationen her

Få skabt en god start på processen

Arbejdsmiljøet kan komme i fokus i byggeriet ved, at det er skrevet ind i kontrakten med rådgiverne. Det er også en god idé, at der bliver lavet en arbejdsmiljøpolitik for byggeriet, som er uddybet i konkrete retningslinier. Endelig er det vigtigt, at arbejdsmiljøorganisationen bliver repræsenteret i byggeorganisationen.

Foto: Poul Nyholm, RG-DNU

"Få arbejdsmiljøet skrevet ind i udbuddet til rådgiverne." Det er rådet fra arbejdsmiljø- og sikkerhedsleder Katrine von Schimmelmann fra Det Nye Universitetshospital i Aarhus. 

Hendes kollega på Herlev Sygehus, Ruth Nielsen er helt enig:
"Det bør være arkitekterne og andre rådgiveres ansvar, at der bliver taget hensyn til arbejdsmiljøet, og at arbejdsmiljørepræsentanterne bliver inddraget i byggeprocessen,", siger hun.

Stor forskel på arkitektfirmaer

Hendes erfaring er, at der er meget stor forskel på, hvor villige de forskellige arkitektfirmaer er til at tage arbejdsmiljøet alvorligt. Og netop derfor skal de være kontraktligt bundet til det.

Politik og vejledning

På Det Nye Universitetshospital skal rådgiverne følge en arbejdsmiljøpolitik for byggeriet, som er uddybet i en konkret vejledning med anbefalinger til alt fra indeklima-klasser til støj fra tekniske installationer.

"Vejledningen omhandler selvfølgelig kun de standarder, der ligger over lovens krav. Den er et meget vigtigt redskab for den enkelte i byggeprocessen," siger Katrine von Schimmelmann.


Senest revideret den 11. maj 2020