Åbne kontorer kræver øget social intelligens

I åbne kontorer er det ekstra vigtigt, at man ikke lader sig irritere - hverken af kolleger eller chefer. For irritationen aflæses lynhurtigt igennem lokalet og skaber dårlig stemning. Derfor er det vigtigt at styrke virksomhedens social intelligens.

Af journalist Camilla Marcinkowski, Periskop

- Social intelligens handler bl.a. om at kunne forstå andre mennesker og kunne gennemskue sociale relationer, siger Peder Venge, konsulent i What is Pink.

Den sociale intelligens er vigtig, fordi storrummet har ændret adfærden mellem medarbejdere og spillet mellem medarbejdere og ledelse.

Nye krav til lederne

- Der sker en nedbrydning af det klassiske hierarki, fordi ledelsen helt fysisk sidder tættere på. Det stiller nye krav til, at lederne formår at udvise social intelligens - fx igennem empati og mental opbakning af medarbejderne, siger Peder Venge.

Tillid, selvtillid og loyalitet

Tre ting er ifølge konsulenten afgørende for, om medarbejdere trives i storrummet: de skal føle selvtillid, have tillid til kolleger og ledelse og føle loyalitet overfor virksomheden.

Tilliden kommer nemmere i storrummet, fordi vi også mentalt rykker tættere på vores kolleger i de fælles rum. Men opbygning af selvtillid og loyalitet er lederens ansvar, mener Peder Venge.

Kropssproget afslører

- Det er utroligt vigtigt, at lederne ikke bare sidder fysisk i storrummet, men at de giver opmærksomhed og anerkendelse til medarbejderne. Anerkendelse er vigtigere i et storrum, end det var tidligere, fordi ansigtsudtryk og kropssprog hele tiden aflæses af medarbejderne, siger Peder Venge.

Tag fat om roden

I forhold til konflikter med irriterende kolleger - eller ledere - foreslår Peder Venge, at man tager fat i roden til irritationen med det samme.

- Det sker ofte helt automatisk i storrumskontorer. Konflikter afklares med det samme, og der bliver færre grunde til at holde formelle møder, siger han.


Senest revideret den 30. april 2020