Faktaark om billedkunst

Faktaarket om faget billedkunst er en del af branchevejledningen »Når klokken ringer«.

Faktaarket beskriver både arbejdsmiljølovgivningens krav og de standarder, som arbejdsgivere og faglige organisationer inden for undervisningsområdet er enige om at anbefale.

Det henvender sig til ansatte og ledere i både grundskolen og det almene gymnasium. 

Læs om følgende emner:
  • Indretning af lokalerne
  • Ventilation, ovne og andet udstyr
  • Stoffer og materialer
  • Hygiejne og rengøring
  • Førstehjælp
  • Risikovurdering

Fakta om materialet

Type: Faktaark

Arbejdspladstype: Undervisning

Emne: Byggeri og indretning

Målgruppe: Alle medarbejdere

Sideantal: 12

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2012

Opdateret dato: 2019

Ansvarlig: Rasmis Monnerup Jensen