Håndværk og design

Faktaarket om faget astronomi er en del af branchevejledningen »Når klokken ringer«.

Faktaarket beskriver både arbejdsmiljølovgivningens krav og de standarder, som arbejdsgivere og faglige organisationer inden for undervisningsområdet er enige om at anbefale.

Det henvender sig til ansatte og ledere i det almene gymnasium. 

Læs blandt andet om følgende emner:

  • Tre værkstedszoner
  • Indretning af tre primærzoner
  • Retningslinjer for lokalets brug
  • Maskiner til design og udvikling af prototyper
  • Ventilation, el og gas
  • Lærernes arbejde med maskiner
  • Elevernes arbejde med maskiner
  • Arbejde med farlige stoffer og materialer

Fakta om materialet

Type: Faktaark

Arbejdspladstype: Undervisning

Emne: Byggeri og indretning

Målgruppe: Alle medarbejdere

Sideantal: 30

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2018

Opdateret dato: 2019

Ansvarlig: Rasmus Monnerup Jensen