Tre guider om åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Hent dem her

Overblik: Her kan kloge indkøb forbedre arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljøet på kontoret påvirkes af de basale ergonomiske forhold ved skærmen - som er i fokus i dette tema. Men mange andre parametre spiller ind og kan påvirkes af jeres indkøb.

Det basale: Bord, stol og skærm

Arbejdsmiljøet på kontoret påvirkes af mange forskellige forhold i både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

I dette tema har vi fokus på først og fremmest af de ergonomiske forhold, og det vil ikke mindst sige de helt basale forhold omkring bord, stol, skærm og tastatur.

Læs mere om arbejdet ved skærmen - og læs mere detaljeret om valg af det helt basale udstyr: Mus, tastatur og skærm.

Men arbejdsmiljøet påvirkes også af en række andre forhold, som I bør tænke ind i forbindelse med indkøb af både inventar, udstyr, forbrugsstoffer og serviceydelse:

Indeklima på kontoret

  • Indeklima i åbne kontorer: Hér skal mange medarbejderes forskellige behov tilfredsstilles samtidig. Løser vi én gruppes problem, risikerer vi at skabe nye problemer for andre grupper. Læs mere om arbejdet i åbne kontorer.
  • Støj og akustik: Efterklangstid og støjniveau kan påvirkes gennem kloge indkøb af fx støjdæmpende plader, opslagstavler, tæpper og møbler. Læs mere om støj på arbejdspladsen på Arbejdsmiljøweb.
  • Dagslys og kunstlys: Bygningens vinduer og indretning sætter en overordnet ramme, men arbejdsmiljøet påvirkes også af kvaliteten af det kunstige lys - både den generelle rumbelysning og lamper på skrivebordene. Læs mere om lys på Indeklimaportalen.
  • Luftkvalitet: Indeklimaet påvirkes ikke bare af ventilationen men også af støv og afgasning fra møbler og udstyr. Det handler om bl.a. rengøringsvenlighed og om at vælge materialer, som overholder kravene i Dansk Indeklima Mærkning. Læs mere om luftkvalitet på Indeklimaportalen.

Køb af serviceydelser til kontoret

  • Rengøring: Tilrettelægningen af rengøring har selvfølgelig stor betydning for rengøringspersonalet - men indirekte også for det øvrige personale, som påvirkes af rengøringens kvalitet (fx i forhold til støv og hygiejne) og af afgasning fra kemiske rengøringsmidler. Læs mere om rengøring på Indeklimaportalen.
  • Flytning og nyindretning: Skiftende rammer er et vilkår for rigtig mange offentlige kontoransatte, og i forbindelse med flytninger er det vigtigt at tænke arbejdsmiljøet med i både renovering af lokalerne, selve flytningen og den efterfølgende tilpasning.

Eksempel: Forsvarlige flytninger i København: Københavns Kommune har sin egen aftale om hjælp til flytninger af kontorer og arbejdspladser. Som led i udbuddet er der fastlagt krav om, at der skal anvendes hjælpemidler passende til de aktuelle flytte opgaver, som på bedst mulig måde kan mindske fysiske belastninger.

Valg og brug af software

  • Programmernes opbygning og funktion påvirker både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, fx gennem antallet af klik, mulighed for genveje og hvor godt programmet passer til arbejdsopgaverne. De særlige problemstillinger omkring valg, indkøb og dagligt brug af software er dog ikke en del af dette tema.

Senest revideret den 29. april 2021