Tre guider om åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Hent dem her

Godt samarbejde mellem indkøbere og arbejdsmiljøorganisation

Et godt samarbejde mellem indkøbsafdelingen og de arbejdsmiljøorganisationen er med til at sikre, at hensynet til trivsel og ergonomi tænkes ind i udbud og indkøbsaftaler.

Hjælp indkøberne

For at kunne træffe de bedste valg, skal indkøberne have input fra de mennesker, der faktisk skal bruge produkterne. Det gælder ikke mindst i forhold til arbejdsmiljøet - som indkøberne ikke kan forventes at have faglig indsigt i. Her har arbejdsmiljøorganisationen og de interne arbejdsmiljøkonsulenter en vigtig opgave.

Ofte vil indkøberne selv opsøge viden i arbejdsmiljøorganisationen. Men sker det ikke, må I selv tage initiativet til en dialog. De fleste indkøbsaftaler har en løbetid på 3-4 år, så der vil jævnligt være mulighed for at påvirke næste udbud.

  • Eksempel: Krav til ergonomi og støj hos ATP: I forbindelse med et nyligt udbud af it-udstyr henvendte indkøbsafdelingen sig på eget initiativ til arbejdsmiljøfolkene i HR-afdelingen for at få hjælp til at præcisere kravene til bl.a. ergonomi, fleksibilitet og støjniveauer i udbudsmaterialet. I andre tilfælde er det HR-afdelingens folk, som er proaktive og opsøger indkøbsafdelingen forud for vigtige udbud. Læs mere om samarbejdet i ATP.

Tre gode argumenter

Her er tre gode argumenter for, at arbejdsmiljøet skal veje tungt i indkøbsprocessen:

  1. Godt fysisk arbejdsmiljø og god ergonomi ved arbejdspladsen øger produktivitet og mindsker sygefravær. Læs mere om ergonomi på arbejdspladsen her. 
  2. Variation og bevægelse i løbet af arbejdsdagen kan understøttes gennem kloge indkøb. Det øger trivslen og mindsker sygefraværet. Læs mere om kroppen på kontoret.
  3. Flere valgmuligheder i hver kategori, giver medarbejdere mulighed for indflydelse på indretning af arbejdspladsen. Oplevelsen af at have indflydelse kan reducere muskel- og skeletbesvær, MSB. Læs mere om MSB og psykisk arbejdsmiljø.

Senest revideret den 29. april 2021