Tre guider om åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Hent dem her

Udnyt jeres decentrale råderum i indkøbsaftalerne

I kan i mange tilfælde 'plukke' de produkter i indkøbsaftalerne, som giver det bedste arbejdsmiljø - og I kan i nogle tilfælde være med til løbende at tilpasse produktudvalget i de enkelte aftaler.

Uanset om jeres arbejdsplads benytter sig en rammeaftale i SKI eller RFI eller om I har indgået jeres egne indkøbsaftaler, vil der ofte være et betydeligt råderum til at vælge de konkrete produkter, som passer til jeres behov.

Der vil ofte være mange forskellige produkter inden for den enkelte kategori, og I vil måske kunne udvide valgmulighederne yderligere i en direkte dialog med jeres indkøbsafdeling.

Valgmuligheder i SKI-aftalen

Den fælles aftale om kontormøbler fra Statens og Kommunernes Indkøbsservice, SKI, indeholder således mange forskellige kontorborde i forskellige størrelser, farver og materialer. På samme måde er der mere end 1.700 varelinjer i aftalen om rengøringsmidler - med mulighed for at man lokalt kan vælge at alt fx skal være svanemærket eller helt fri for faremærker.

Det giver de lokale arbejdsmiljøgrupper en betydelig frihed til at vælge de løsninger, som giver det bedste arbejdsmiljø.

  • Eksempel: Rengøringsmidler uden faremærker: Københavns Kommune har på initiativ fra arbejdsmiljøorganisationen besluttet, at man kun vil bruge rengøringsprodukter, som er fri for nogen form for faremærke - og som dermed ikke indebærer risiko for hverken rengøringspersonale eller det generelle indeklima. I andre kommuner og organisationer kan man lokalt træffe lignende valg inden for rammerne af SKI-aftalen.

Valgmuligheder i de lokale aftaler

Tilsvarende vil de lokale indkøbsaftaler, som indgås af større organisationer uden om SKI, som regel indeholde en vifte af valgmuligheder. Ofte er aftalerne bygget op med en række standardprodukter, som kan dække de fleste situationer og behov.

De kan så suppleres med særlige produkter - fx særligt store skærme, specialstole, specielle pegeredskaber eller møbler til folk som er meget høje eller meget små. Hensynet til et godt arbejdsmiljø for den enkelte er et tungt argument for at gå uden for standardløsningerne.

  • Eksempel: Standardpakker og særlige behov: Region Nordjylland har standardpakker for alle væsentlige indkøb, udarbejdet i samråd med det centrale Arbejdsmiljøkontor. Der findes fx som standard to kontorstole - én til kortvarigt brug og en mere avanceret til de, der sidder længe ved skærmen. Hvis en medarbejder har særlige behov eller arbejdsfunktioner, som ikke kan opfyldes med standardpro-dukterne, kan arbejdsmiljøgruppen bestille det nødvendige.

Køb ind helt uden om aftalen

Endelig har den enkelte arbejdsplads mulighed for at købe ind helt uden om indkøbsaftalerne, hvis der er særlige behov, som ikke kan opfyldes af de gængse produkter. Det kan fx være en svagtseende medarbejder, der har brug for en særligt stor skærm, eller en kørestolsbruger med behov for et specialdesignet skrivebord.

  • Eksempel: Find din egen løsning i Aarhus Kommune: Hvis man lokalt har et behov, som ikke kan dækkes af de produkter, som findes i indkøbsaftalerne, vil Brugerservice forsøge at skaffe det ønskede produkt hos de leverandører, som man har aftaler med. Hvis det ikke er muligt, kan man lokalt købe den uden om aftalerne. Det kræver dog OK fra Brugerservice, og at der ikke købes ind i stort antal. Men omvendt: Hvis der er mange, som efterspørger det samme produkt, vil det komme ind i indkøbsaftalen.

Valgfrihed styrke arbejdsglæden

Det kan i sig selv have en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet, at den enkelte medarbejder oplever at have indflydelse på indretningen af hans eller hendes egen arbejdsplads. Nogle foretrækker fx mousetrappper, andre en almindelig mus. Sørg for at inddrage medarbejderne i de konkrete valg, hvor det er muligt.


Senest revideret den 30. april 2020