Det er billigere at viske ud end at flytte mure

Få inspiration til, hvordan den gode byggeproces kan sikres, når sygehuset skal bygges.

Hent publikationen her

Styr på apparaturet på operationsstuen

En installationsbro på operationsstuerne på Glostrup Hospital hjælper med at holde styr på de mange apparater og ledninger, som er i funktion under en operation.

Foto: Thomas Søndergaard

Installationsbroen hænger over operationslejet på operationsstuen, og på den er der blandt andet operationslyset, udtag til andet udstyr samt stikkontakter. Det sidste hindrer at gulvet på operationsstuen flyder med ledninger, som personalet risikerer at falde i. 

I forhold til arbejdsmiljøet betyder det også meget, at medarbejderne har udstyret tæt på og nemt kan komme til det hurtigt under operationen.

Operationsstuerne på Glostrup Hospital er fra 1950'erne, og der er kommet meget mere udstyr ind på en operationsstue side da, og stuerne var ikke bygget til at have alt de udstyr.


Senest revideret den 11. maj 2020