Det er billigere at viske ud end at flytte mure

Få inspiration til, hvordan den gode byggeproces kan sikres, når sygehuset skal bygges.

Hent publikationen her

Tryghed på skadestuen

På skadestuen på Glostrup Hospital er der i forbindelse med renoveringen i december 2007 blevet sat overvågningskameraer op forskellige steder i venteområderne. Årsagen er, at personalet ind i mellem bliver truet og slået af aggressive patienter.

Skadestuen her også været udsat for hærværk, hvor en aggressiv patient raserede venteværelset og der har været besøg af en tyv, som stjal tasker.
Billeder fra alle kameraerne vises på en skærm i vagtstuen og formålet er ifølge ledende oversygeplejerske Helene Andersen først og fremmest at få personalet til at føle sig mere trygge. 

”Skadestuen dækker et større areal end før, og vi kan ikke længere så let overskue hele området. Med videoovervågningen kan vi hurtigt orientere os, hvis der opstår uro og komme til hjælp med det samme,” siger hun.

Der er ingen som konstant følger billederne på skærmen, men hvis der kommer urolige patienter, kan personalet holde øje med dem.

Billederne i kameraerne bliver lagret i 24 timer, og kan bruges af politiet i forbindelse med anmeldelser for trusler og vold mod personalet. Senest er tre sygeplejersker blevet truet med kniv.

Kontrol med omtanke

Tekniske løsninger er et af de mere håndgribelige tiltag, når man arbejder med at forebygge vold. Overfaldsalarmer, flugtveje, sikrede døre, overvågningskameraer, kaldeanlæg og bærbare telefoner kan skabe større tryghed og sikkerhed for personalet. 
Men det kan være en balancegang på den ene side at skabe sikkerhed på arbejdspladsen og på den anden side undgå, at kontrol og overvågning præger samværet og kommunikationen med brugerne. 

Hygge og god plads

Også de fysiske rammer har indflydelse på forekomsten af vold og trusler. Hvis brugere, klienter eller patienter føler sig presset eller trængt, kan det være med til at udløse voldsepisoder. God plads, lys og luft i lokalerne giver som regel et bedre miljø. Vedligeholdelse, en hyggelig indretning, maling og udsmykning kan have stor betydning for, om man befinder sig godt på stedet.
Kilde: "Når vold er hverdag", Vold som udtryksform og Arbejdstilsynet.


Senest revideret den 11. maj 2020