Overblik praktiserende: Hjemmesider, temaer og publikationer

Se hvad BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration og Arbejdsmiljøweb har af informationer, som er særligt rettet mod privatpraktiserende læger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer og deres ansatte.

Psykisk arbejdsmiljø

Krop & Sundhed

  • Sektionsafsnittet Stik- og skæreskader. Dit ressourcested om stikskader på sygehuse. Læs om forebyggelse, rutiner, risiko samt hvad du skal gøre, når skaden er sket.
  • Sektion om Sidestillinger og ergonomi. Få inspiration til at skabe mere bevægelse i hverdagen. 

Støj, Lys og Luft

  • Rengøring: Rengøringen kan prioriteres, så man undgår et dårligt indeklima.
  • Indeklimaportalen.dk: Om indeklimaets betydning for arbejdsmiljøet - om støj, luftkvalitet, ventilation, energi, lys og meget mere. En del er målrettet særligt mod kontorområdet.

Ledelse & Organisering

  • Digitalisering og det gode arbejde: Dette hæfte og de tre værktøjer kan give inspiration til, hvordan medarbejdere og lokale ledere kan involveres i at udvikle og/eller implementere nye digitale løsninger.
  • Sunde arbejdsrytmer: Materiale om arbejdstid, vagtplaner og pauser, men også om hvordan vi oplever tiden. Denne publikation er inspiration til at forbedre tiden til gavn for både ansatte og de patienter, som I skal hjælpe.
  • Trivsel i lederrollen: Få inspiration og metoder til at afklare og udvikle din egen lederrolle. Læs om at sætte grænser, prioritere og lede dig selv, og få inspiration til at arbejde i netværk med dine lederkolleger.
  • Coaching for ledere: Hæftet giver dig overblik over coaching som metode, og du kan læse om, hvad der skal til for at du får et vellykket coachingforløb.

Arbejdsmiljøarbejdet


Senest revideret den 20. februar 2022