Ledelse og samarbejde

Selv i meget små lægepraksiser er ledelse og samarbejde afgørende for, om medarbejderne har et godt psykisk arbejdsmiljø.

Selv om der kan være forskellige hierarkier og formelle procedurer på en lille arbejdsplads, så er der brug for en lydhør og tydelig leder, og der er brug for aktive medarbejdere, som også reelt inddrages i de relevante beslutninger.

Ledelsen kan sikre, at den enkelte medarbejder har indflydelse på eget arbejde og give mulighed for at veksle mellem travlt og mere roligt arbejde. Medarbejderne bør selv kunne påvirke udformningen og rækkefølgen af de enkelte arbejdsopgaver.

Sørg for støtte

God støtte fra kolleger og ledelse er især vigtigt, når en medarbejder mangler de nødvendige forudsætninger for at udføre opgaverne eller føler sig utryg ved selv at tage ansvaret for opgaverne. Fælles pauser giver mulighed for at “læsse af” og “lade op”. Støtte kan også gives i form af supervision og konstruktiv feedback på arbejdet.

Åbenhed og tolerance

Sørg for at have en aktiv personalepolitik, der fremmer åbenhed og tolerance. Hvis en medarbejder føler sig dårligt behandlet, er det vigtigt at tage det alvorligt og undgå en individualisering af problemet.

Læs mere om ledelse her


Senest revideret den 23. april 2020