Magnetfelter omkring MR-skanning

Det kraftige magnetfelt, som findes omkring en MR-scanner, og radiobølgerne, som der udsendes, har ingen kendt sundhedsfarlig virkning. Der mangler dog fortsat viden angående sene bivirkninger. Derfor bør medarbejdere på billeddiagnostiske afdelingen ikke opholde sig i selve skannerrummet uden grund og gravide bør ikke opholde sig i MR-skannerrummet.

Kilder: Helle Karstensen Vikkelsø, MR sikkerhedsradiograf, og Susanne Kjærgaard Stampe, Afdelingsradiograf, Rigshospitalet.

MR-skanning står for Magnetisk Resonans skanning og er en billeddiagnostisk undersøgelse, der via et meget kraftigt magnetfelt og radiofrekvenser danner billeder. 

Det magnetiske felt

Styrken på et magnetisk felt måles i tesla. 1 tesla svarer til 10.000 gauss. Til sammenligning er styrken på en almindelig tavlemaget 15-25 gauss. De MR-skannere, der anvendes i det danske sundhedsvæsen, har feltstyrker mellem 0,25 og op til 7 tesla. Ifølge amerikanske vejledninger fra ”The Food and Drug Administration” er det tilladt at MR-skanne alment kliniske patienter i feltstyrker op til 8 tesla. Alle MR-skannere har en magnet, der altid er tændt. MR-skannerens magnetiske felt er kraftigst i skannerens åbninger, og aftager med afstand til skanneren.

MR-skanningen har været anvendt siden 1980érne, og endnu er der ingen studier der viser, at det kraftige magnetiske felt udgør en sundhedsfare. Dog skal der understreges at der ikke er viden angående sene bivirkninger. Derfor bør medarbejdere på billeddiagnostiske afdelinger ikke opholde sig i selve skannerrummet uden grund. Magnetfeltet kan påvirke balanceorganet og give svimmelhed fx ved bevægelse inde i skannerrummet.

Radiofrekvenser

Når patienterne ligger inde i MR-skanneren, indsendes radiofrekvenser i patientens krop. Radiofrekvenserne påvirker sammen med magnetfeltet kroppens atomer – protonerne. Påvirkningen af protonerne aflæses når radiofrekvenserne slukkes og bearbejdes efterfølgende i en computer til det endelige billede.

Flere studier har undersøgt den biologiske effekt ved brug af radiofrekvenser, og det er endnu ikke kendt om der er sundheds skadelige bivirkninger. Når radiofrekvenser sendes ind i patientens krop, dannes der varmeenergi, og patienterne vil derfor blive opvarmet ved en MR-skanning. Virkningen af radiobølgerne aftager kraftigt selv på små afstande. Små ændringer i fx arbejdsstillinger kan derfor have stor betydning. 

Specielt for gravide

Da der er mangel på viden om sene bivirkninger ved MR-skanning, skal gravide så vidt muligt ikke opholde sig i MR-skannerrummet, så de undgår at blive udsat for magnetfeltet og radiofrekvenser. Ifølge retningslinjerne fra ”ICNIRP – Guidelines on limits of exposure to static fields”, må gravide ikke udsættes for mere end 400 mT (ICNIRP Guidelines 504-514;2009). Det er en sikkerhedsgrænse gældende for alle, som ikke er patienter eller som betjener MR-skannerne.

Specielt for personer med pacemaker

Personer med pacemaker indeholder dele der kan påvirkes under MR-skanning. Derfor må personer med pacemaker ikke opholde sig i MR-skannerrummet. Pacemakerpatienter kan dog skannes under bestemte restriktioner, som skal overholdes.

Specielt for personer med implantater

De fleste implantater er fremstillet af titanium og kirurgisk stål. Patienter med disse implantater kan umiddelbart MR-skannes uden yderligere restriktioner. Mere specielle implantattyper som fx mekaniske hjerteklapproteser, clips, neurostimulatorer, ICD-enheder mm. kan muligvis skannes ved bestemte restriktioner, som skal overholdes. I værste fald kan implantatet vendes/flyttes i kroppen under skanningen, eller opvarmes af radiofrekvenserne. Det har derfor stor betydning at have kendskab til hvilke implantater patienter, pårørende, personale m.fl. har i kroppen. 

Pas på flyvende genstande

Magnetfeltet er så kraftigt, at det vil tiltrække alle former for magnetiske materialer. De vil med høj fart og styrke flyve gennem luften og ”suge” sig fast til MR-skanneren. Uden hensyn til patienter og medarbejder der står i vejen. Det har kostet flere mennesker livet og kan ødelægge skanneren.

Alle former for magnetiske genstande fx hårnåle, senge, kørestole, værktøj, nøgleringe, sakse mm. udgør derfor en risiko, og må ikke bringes ind i MR-skannerummet.

Elektriske apparater og udstyr

Forskellige former for udstyr kan blive påvirket under MR-skanning. Fx ure, dankort, telefoner, computere mm. vil blive slettet eller gå i stykker. Alle former for elektriske apparater bør derfor ikke bringes ind i MR-skannerrummet, medmindre disse er beregnet til dette.

Læs mere: 
Arbejdstilsynets vejledning om ioniserende stråling
Arbejdstilsynets vejledning om gravide og ammendes arbejdsmiljø


Senest revideret den 1. marts 2022