Overblik daginstitutioner: Hjemmesider, temaer og publikationer

Overblik: Se hvad BFA Velfærd og Offentlig administration har af hjemmesider, temaer og publikationer, som er særligt rettet mod ansatte på dag- og fritidstilbud samt mod dagplejere.

Trivsel

Krop & Sundhed

  • Lad dog barnet! Guide til gode ergonomiske arbejdsvaner i daginstitutioner. Sæt fokus på børnenes motoriske udvikling og inddrag dem i de daglige gøremål.
  • Forebyg muskel- og skeletbesvær: Dette hæfte beskriver en praktisk anvendelig metode til at sikre en vedvarende indsats over for muskel- og skeletbesvær (MSB).
  • Afsnit om Ergonomi i daginstitutioner: Specielt om arbejdet med de 0-3 årige.

Støj, lys og luft

Ledelse & Organisering 

  • Sunde arbejdsrytmer: Materiale om arbejdstid, vagtplaner og pauser, men også om hvordan vi oplever tiden. Denne publikation er inspiration til at forbedre tiden til gavn for både ansatte og de børn, som I skal hjælpe.
  • Trivsel i lederrollen: Få inspiration og metoder til at afklare og udvikle din egen lederrolle. Læs om at sætte grænser, prioritere og lede dig selv, og få inspiration til at arbejde i netværk med dine lederkolleger.
  • Coaching for ledere: Hæftet giver dig overblik over coaching som metode, og du kan læse om, hvad der skal til for at du får et vellykket coachingforløb.

Byggeri & Indretning

  • Byggeri af daginstitutioner: Materiale og sektion med råd til, hvordan et godt resultat kan nås, når der renoveres eller bygges nyt i daginstitutioner.

Arbejdsmiljøarbejdet 

  • Psykisk APV+: Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø. Ni arbejdspladser på social- og sundhedsområdet deler deres erfaringer med APV og psykisk arbejdsmiljø. 
  • Arbejdsmiljøwebs afsnit om Arbejdsmiljøarbejdet: Materialer om APV og andre værktøjer og metoder i det daglige arbejde for et bedre arbejdsmiljø. 

Senest revideret den 23. april 2020