Særlig tilsynsindsats hos døgninstitutioner og hjemmeplejen i 2020-2021

Når døgninstitutioner og hjemmeplejen i løbet af 2020-2021 får besøg af Arbejdstilsynet, vil de tilsynsførende se særligt på arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø.

Ansatte i døgninstitutioner og hjemmepleje oplever ofte at skulle forholde sig til borgernes problemer og at blive følelsesmæssig berørt af arbejdet. Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i år, vil de derfor have særligt fokus på psykiske arbejdsmiljø – det kan for eksempel være de krav, arbejdet stiller til de ansattes håndtering af egne og andres følelser.

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet kan være en psykisk belastning og kan fx handle om, at kontakten til borgere eller beboere stiller høje krav til de ansattes indlevelsesevne, evne til at rumme andre menneskers følelser, eller evne til at håndtere eller skjule egne følelser.

Det psykiske arbejdsmiljø kan forbedres ved fx at have fokus på:

  • Hjælp og sparring både i det daglige arbejde og i særligt vanskelige situationer
  • Oplæring, fx når der starter nye ansatte eller ved nye arbejdsopgaver
  • Planlægning af arbejdet, fx så ansatte ikke konstant udsættes for høje følelsesmæssige krav.

Arbejdstilsynets hjemmeside kan I her læse mere om den særlige tilsynsindsats, og hvordan arbejdsmiljøet kan styrkes.

 


Senest revideret den 8. januar 2021