APV og systematik

Det er både et lovkrav og en god idé, at lægepraksissen systematisk overvåger og forbedrer arbejdsmiljøet.

APV og Systematik
Det helt afgørende redskab er arbejdspladsvurderingen (APV), som bruges til at samle viden, prioritere, handle og følge op. Læs om hvordan i kommer igang med jeres APV arbejde her

Ansvar og inddragelse
Desuden har både medarbejderne og indehaveren/ledelsen et ansvar samt mange gode grunde til at blive inddraget i at skabe et godt arbejdsmiljø. Læs mere om ansvar og inddragelse her.

Planer og udvikling
Når der skal bygges om, eller laves andre større investeringer, er det særligt oplagt at tænke arbejdsmiljøet ind i tide.


Senest revideret den 18. august 2020