APV og systematik

Det er både et lovkrav og en god idé, at lægepraksissen systematisk overvåger og forbedrer arbejdsmiljøet.

Det helt afgørende redskab er arbejdspladsvurderingen (APV), som bruges til at samle viden, prioritere, handle og følge op. Læs om hvordan i kommer igang med jeres APV arbejde her

Desuden har både medarbejderne og indehaveren/ledelsen et ansvar samt mange gode grunde til at blive inddraget i at skabe et godt arbejdsmiljø. Læs mere om ansvar og inddragelse her.

Når der skal bygges om, eller laves andre større investeringer, er det særligt oplagt at tænke arbejdsmiljøet ind i tide.


Senest revideret den 23. april 2020