Planer og udvikling

Det betaler sig at tænke arbejdsmiljøet ind i god tid, når lægepraksissen skal bygge om, eller når der skal købes nyt inventar og udstyr.

Når arbejdsmiljøet er tænkt med fra starten, får I og jeres patienter bedre rammer. Og så giver det ofte økonomiske fordele, fordi I undgår fejlinvesteringer og gentagne ændringer. 

Brug APVen som redskab

I jeres APV kan I se hvilke arbejdsmiljøproblematikker, I ikke har kunnet løse med det samme, og som måske kan løses i forbindelse med større ændringer. 

Brug nyeste viden og andres erfaringer

Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at producere tekniske hjælpemidler, inventar og udstyr, som kan give forbedringer i arbejdsmiljøet.

Det er vigtigt, at I drøfter arbejdsmiljøaspektet med eventuelle leverandører. De skal ifølge arbejdsmiljøloven sørge for, at produkterne ikke er til fare for de ansattes sikkerhed og sundhed, og de har ofte en viden om, hvordan produkterne kan bruges bedst. Krav om arbejdsmiljø bør indgå sammen med de andre krav, I stiller til leverandørerne.

Det er en god idé at indhente erfaringer fra andre lægepraksisser, der har gennemført lignende ændringer. I kan også inddrage arbejdsmiljørådgivere i planlægningsfasen, da de også kan bidrage med viden om andres erfaringer. Læs mere hos Arbejdstilsynet om at finde en arbejdsmiljørådgiver. 

Indtænk de forskellige arbejdssituationer

Når lægepraksissen skal i gang med større ændringer, er det en god idé at indtænke de forskellige arbejdssituationer, der kan blive påvirket af ombygningen, inventaret m.m. På den måde kan I allerede ved indretning og indkøb tage højde for de særlige hensyn, der måtte være.

Det er en god idé at inddrage de medarbejdere, som ændringerne kommer til at berøre. Det er deres hverdag, det drejer sig om, og som regel har de et godt indblik i, hvor eventuelle arbejdsmiljøproblemer kan opstå - og hvilke løsninger, der fungerer i praksis.


Senest revideret den 23. april 2020