Ergonomi og indeklima

Et godt ergonomisk arbejdsmiljø kan nedsætte risikoen for, at I får ondt i arme, nakke, skuldre, ryg og ben, og ergonomiske belastninger kan i sidste ende kan medføre nedslidning og varige mén. Indeklimaet er især vigtigt for jeres koncentrations- og arbejdsevne.

Både ergonomien og indeklimaet i lægepraksissen har stor betydning for medarbejdernes trivsel og sygefravær.

På disse sider kan du få viden og inspiration til at forbedre indeklimaet og ergonomien. Siderne er opdelt efter de typiske funktioner i en lægepraksis:

Patientbehandling
De mest udbredte ergonomiske belastninger i forbindelse med behandlingen af patienter er arbejde i fastlåste stillinger og forflytning af personer. Læs mere om patientbehandling

Håndtering af prøver
Undgå fejlindkøb ved at opstille en kravspecifikation, inden I køber nyt udstyr og inventar. Sørg for at redskaberne og udstyret giver mulighed for at arbejde i en god arbejdshøjde. Læs mere om håndtering af prøver

Skærm- og skrankearbejde
Sørg for at alle skærmarbejdspladser er indrettet med borde, stole, mus og andet udstyr, som er ergonomisk korrekt udformet og/eller kan indstilles, så det passer til den enkelte medarbejder. Læs mere om Skærm- og skrankearbejde.


Senest revideret den 18. august 2020