Patientbehandling

De mest udbredte ergonomiske belastninger i forbindelse med behandlingen af patienter er arbejde i fastlåste stillinger og forflytning af personer.

Arbejde i fastlåste stillinger

Denne type arbejde forekommer især ved ensidigt arbejde under operationer eller sårbehandling, og det er mest udbredt blandt speciallæger og sygeplejersker. Der er ofte tale om arbejdsstillinger, der belaster nakke, skuldre, ryg, arme og hænder.

I kan undgå eller begrænse belastende arbejdsstillinger og -bevægelser ved god planlægning, ved at sikre gode pladsforhold og ved at bruge hensigtsmæssigt udstyr og inventar. Da mennesker er meget forskellige i størrelse, kan det være nødvendigt, at udstyr og inventar kan tilpasses brugerne – både behandlere og patienter. 

Undgå fejlindkøb ved at opstille en kravspecifikation inden I køber nyt udstyr og inventar. Sørg for at redskaberne og udstyret giver mulighed for at arbejde i en god arbejdshøjde:

  • Lidt over albuehøjde for synskrævende præcisionsarbejde.
  • Cirka i albuehøjde for let armarbejde.
  • Mellem albue og midtlårhøjde for kraftbetonet arbejde.

Læs også om hvordan gode lys- og synsforhold har også betydning for din arbejdsstilling her.

Forflytning af personer

Forflytning forekommer mest i forbindelse med undersøgelser og operationer, når syge eller handicappede personer skal hjælpes til og fra behandlingslejer eller stole. Det kan også ske uventet, hvis patienter pludselig bliver dårlige.

Den bedste løsning på store belastninger ved forflytning og løft af mennesker er at sørge for, at der er velegnede tekniske hjælpemidler, og at medarbejderne har fået oplæring og instruktion i gode arbejdsmetoder. Se grundregler om forflytning på forfly.dk.


Senest revideret den 23. april 2020