Skærm- og skrankearbejde

Skærmarbejde og kundebetjening kan være ensidigt, belastende arbejde for kroppen. Det kan især gå ud over ryg, arm, nakke og skuldre, hvis den nyeste viden om at reducere belastningerne ikke følges.

Pas på kroppen

Sørg for at alle skærmarbejdspladser er indrettet med borde, stole, mus og andet udstyr, som er ergonomisk korrekt udformet og/eller kan indstilles, så det passer til den enkelte medarbejder. Det er også vigtigt, at medarbejderne har mulighed for variation (f.eks. at skifte mellem at sidde og stå) og pauser samt, at de bruger gode arbejdsrutiner som f.eks. genvejstaster i programmerne. 

Krav til skærmen

Skærmarbejde kan være anstrengende for øjnene. Derfor er der en række krav til skærmenes kvalitet, og medarbejderne har krav på arbejdsgiverbetalte skærmbriller, hvis de har behov for det.

Individuelt lys

Lyset har stor betydning for vores velvære og evne til at koncentrere os. Og der er stor forskel på, om man skal arbejde koncentreret (f.eks. med billeder på skærmen), eller om man arbejder med tekstbehandling. Sørg især for at undgå genskær i skærmen fra vinduer og andre stærke lyskilder.

Venteværelset og skranken

Mange lægesekretærer har skranke og arbejdsbord i eller ved venteværelset, og det kan give problemer med støj og manglende koncentration.

Adgangsforhold for handicappede 

Arbejdstilsynet vil også være opmærksomme på adgangsforholdene for handicappede patienter, fordi lægepraksissen også har en forpligtigelse til at sikre forholdene for de chauffører, reddere eller vognmænd, der transporterer handicappede patienter til og fra lægen.


Senest revideret den 23. april 2020