Farlige stoffer, smitte og vådt arbejde

Når du arbejder i en lægepraksis, bliver du uundgåeligt udsat for påvirkninger fra farlige stoffer, vådt arbejde og risiko for smitte.

Farlige stoffer
Optræder mest ved patientbehandling og håndtering af prøver. Læs mere om farlige stoffer.

Vådt arbejde
Kan ramme alle, der hyppigt har brug for handsker og håndvask. Læs mere om vådt arbejde.

Smitterisikoen
Er tilstede for alle medarbejdere -  dog især dem, der har risiko for stik- og snitskader ved patientbehandling.

Læs også om farlige stoffer på indeklimaportalen.dk.


Senest revideret den 18. august 2020