Farlige stoffer, smitte og vådt arbejde

Når du arbejder i en lægepraksis, bliver du uundgåeligt udsat for påvirkninger fra farlige stoffer, vådt arbejde og risiko for smitte.

De farlige stoffer optræder mest ved patientbehandling og håndtering af prøver, mens problemer ved vådt arbejde kan ramme alle, der hyppigt har brug for handsker og håndvask. 

Smitterisikoen er tilstede for alle medarbejdere -  dog især dem, der har risiko for stik- og snitskader ved patientbehandling.

Læs også om farlige stoffer på indeklimaportalen.dk.


Senest revideret den 23. april 2020