Stress

Ved behandling af patienter kan der være problemer med fastlagte tidsnormer, der begrænser muligheden for at udføre arbejdet tilfredsstillende.

Problemer med stor arbejdsmængde og tidspres kan f.eks. opstå, når der både skal udføres planlagte og uforudsete opgaver; f.eks. når akutte behandlinger skal indpasses i de planlagte aktiviteter. 

Det er psykisk anstrengende at have et arbejde, hvor der konstant skal arbejdes hurtigt, præcist og fejlfrit - f.eks. ved hyppige skift fra patient til patient. Og ofte har medarbejdere på i en lægepraksis ret begrænset indflydelse på de rammer, arbejdet er tilrettelagt under.

Det er vigtigt at tilpasse arbejdsmængden til de faglige, personlige og sociale ressourcer og til det behandlings- eller serviceniveau, der ønskes. Undgå at skabe modsætningsfyldte krav og lange perioder med stort tidspres.

Følsomme patienter kan belaste følelsesmæssigt

Mange læger og sygeplejersker skal på egen hånd kunne løse de opgaver, som er forbundet med personlig kontakt med mennesker, der er alvorligt syge eller lige har mistet et familiemedlem.

Det kan være en stor psykisk belastning, hvis der ikke er mulighed for at give den hjælp og omsorg, som patienten ønsker eller har behov for. Misforståelser på grund af manglende indsigt i fremmedes kulturbaggrund og mangel på supervision kan gøre problemet større. Hjemmebesøg hos og konsultation af patienter med misbrugsproblemer kan udgøre en særlig risiko.

Find mere information om stress her


Senest revideret den 23. april 2020