Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

Et godt arbejdsmiljø kræver, at både ledelsen og medarbejderne gør en indsats for at løse problemerne og hele tiden gøre lægepraksissen til et bedre sted at være.

I dette hæfte finder du spørgsmål, som du og dine kolleger kan stille jer selv eller hinanden. Måske er der både brug for og plads til forbedring i dit arbejdsliv. Hæftet er ment som en appetitvækker til vejledningen på www.arbejdsmiljoweb.dk/laegepraksis, hvor du finder videocases, og hvor temaerne bliver mere dybdegående belyst.

Fakta om materialet

Type: Folder

Arbejdspladstype: Privat praksis

Målgruppe: Alle medarbejdere

Sideantal: 8

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2009

Opdateret dato: 2020

Ansvarlig: Jytte Tolstrup