Forflytning - patienthåndtering

Begrænset plads er et af de vigtigste problemer i håndtering af patienter, som skal scannes eller røntgenfotograferes.

Udstyret fylder mere og mere, men det er ikke altid, rummene kan følge med. Derfor er der ofte dårlig plads til at hjælpe patienterne, fx. når de skal fra senge eller kørestole over i udstyrets lejer. 

Dilemmaer

Pladsproblemerne betyder, at personalet nogle steder står i dilemmaet mellem at flytte patienter fra senge til lejer i alt for snævre rum, hvor de selv risikerer dårlige arbejdsstillinger, eller gøre det på gangene, hvilket kan være ubehageligt for patienterne. 

Specielt for MR-scannere

Problemet er især aktuelt i forbindelse med MR-scanning, hvor hospitalets normale senge ikke kan komme helt ind i scanningsrummet på grund af det stærke magnetfelt. Derfor må patienterne først flyttes over til et ikke-magnetisk leje, og det sker i små forrum. Nogle scannere har aftagelige lejer, så patienten kun skal flyttes én gang. Hvis scanneren ikke har det, må patienten først flyttes til fx. en Falck-båre af aluminium, køres ind til scanneren for derefter igen at blive forflyttet. MR-scannere med aftageligt leje sparer altså halvdelen af forflytningerne. 

Forflytning fra seng til leje sker oftest med glidestykker. Også i selve scanningsrummene eller røntgenrummene kan der være så lidt plads, at forflytningen er besværlig.

Ofte er der ikke plads til lifte

Det kan være svært at placere loftlifte i røntgenrum, fordi loftskinnerne, som røntgenapparatet bevæger sig ad, kommer i vejen. Det kan dog lade sig gøre med god plads og planlægning. 

Hvis der er plads til mobil-lifte til at løfte kørestolsbrugere, kan de bruges til alle undersøgelser undtagen MR-scanning.

Særligt tunge patienter

Lige som andre steder på sygehuset kan XXXL-patienter være et problem. Det gælder især, hvor der er snæver plads, og hvor der ikke kan bruges lifte. 

Læs forflytningsguide til ansatte på sygehuse


Senest revideret den 23. april 2020