Indeklima og gener fra udstyr

De store scannere og andet elektronisk udstyr kan have nogle negative virkninger på indeklimaet.

Støj fra scannere
Støjen fra MR-scannere skal helst dæmpes allerede i planlægningsfasen.

Træk fra ventilation
Ventilation fra CT-scannere kan skabe ubehagelig og sygdomsfremkaldende træk for både medarbejdere og patienter, hvis placeringen ikke er gennemtænkt.

Statisk elektricitet
Afledende gulvbelægning, specialfodtøj og ikke for tør luft kan løse problemer med statisk elektricitet.


Senest revideret den 23. april 2020