Indkøb og indretning

Det gælder om at få indflydelse tidligt i processen. Når håndværkerne kommer, er det for sent. Ofte er det meget dyrere at lappe på dårlige løsninger end at løse problemerne fra starten. Derfor skal det sundhedsfaglige personale med ind og påvirke processen fra starten.

Indretning
Der er desværre mange eksempler på, at de rum hvor personalet skal betjene udstyret fra er meget små, eller at det er ekstremt vanskeligt at flytte rundt på patienterne i de rum, hvor scannerne er placeret.

Måske fordi der ikke blev tænkt nok på medarbejdernes arbejdsmiljø, da der skulle vælges udstyr og indretning. Eller måske er medarbejdernes ønsker til arbejdsmiljøet ikke blevet kommunikeret klart nok til dem, som køber udstyr og planlægger ombygninger.

Indkøb af udstyr
Mange afdelinger får i de kommende år nye scannere og andet udstyr. Det skyldes blandt andet ny og bedre teknologi, nye sygehusstruktur og flere penge til sundhedssektoren.

Investeringerne sker primært af hensyn til patienterne, men arbejdsmiljøet for de ansatte på afdelingen skal også tænkes ind. Derfor er det vigtigt, at arbejdsmiljøorganisationen er med i processen fra start til slut.

Indkøbsprocessen

Der er mange måder at styre og planlægge en god indkøbsproces af nyt udstyr. Mange inddrager medicoteknisk afdeling, da de er opdateret med den nyeste viden om medicinsk teknologi.

Udbudsregler 

Meget af det udstyr, som de billeddiagnostiske afdelinger bruger, er så dyrt, at det skal sendes i EU-udbud.

Indkøbere 

Hvor det tidligere var overlægen, eller en anden nøgleperson på afdelingen, der stod for udvælgelse og indkøb at nye scannere eller røntgenudstyr, er det er i dag de professionelle indkøbere, som køber udstyr ind for de fleste billeddiagnostiske afdelinger.  Det har gjort det endnu vigtigere at inddrage brugerne i indkøbsprocessen.


Senest revideret den 17. juni 2020