Trivsel og stress

Stort arbejdspres og mangel på personale kan være med til at presse det psykiske arbejdsmiljø på afdelingerne. Det kan føre til stress og øget sygefravær, og så er der gang i en negativ spiral.

Arbejdstilrettelæggelse

Mange akutte patienter kan gøre det svært at planlægge arbejdet og derfor være medårsag til stress. 

Travlhed må ikke udløse stress

Der er ofte travlhed på de billeddiagnostiske afdelinger, og det er vigtigt at travlheden ikke udvikler sig til stress. Mange akutte patienter og sygefravær kan være med til at udløse stress. Den øvrige trivsel i form af gode kolleger, supervision, støtte fra ledelsen og indflydelse har også stor indflydelse på stressniveauet.

Stress bør forebygges i fællesskab på arbejdspladsen, men det er vigtigt også at tage de individuelle aspekter med. Vi er ikke alle lige påvirkelige af stressfaktorer, og akutte private forhold kan også spille ind. 

Også vold og trusler påvirker det det psykiske arbejdsmiljø. Her gælder det blandt om at træne personalet i kommunikation og konflikthåndtering. De fysiske rammer spiller også ind, da snæver plads erfaringsmæssigt fremmer aggressivitet. Endelig skal der være en nødkaldsprocedure, så det er muligt at tilkalde hjælp i kritiske situationer.


Senest revideret den 23. april 2020