Storrum - støj og fleksibilitet

Mange afdelinger vælger åbne kontormiljøer for at få plads til alle de nye kontorarbejdspladser. Det er en fleksibel løsning, som også gør det lettere at få kolleger til at kigge med på billeder, som man er i tvivl om tolkningen af.

Erfaringen viser dog, at storrum kan give problemer især med støj, som generer koncentrationen.

Støj

De hyppigste klager over storrum og åbne kontormiljøer skyldes støj. Telefonsamtaler, småsnak og uformelle møder føles forstyrrende for nogle, men er også en del af storrummets force. I kan drøfte et problem med kollegerne her og nu på en effektiv og uformel måde. Det er derfor vigtigt, at adskille den nødvendige og ønskede "støj" fra den unødvendige. Det kan være svært, fordi I kan have forskellige opfattelser af skillelinjen og forskellige tærskler for, hvornår vi er generet af støj.

Inddrag alle i processen

Erfaringerne viser, at det er meget vigtigt allerede fra starten at inddrage alle i processen med overgang til åbne kontorer, så alle føler sig hørt. Megen utilfredshed bunder i frustration over processen, selv om den giver sig udtryk i klager over konkrete forhold som fx. støj. I omstillingsprocesser er det afgørende at rationalet i omstillingen er krystalklart. Så er det nemlig lettere at acceptere de ulemper, som den eventuelt medfører.

Det er også vigtigt at være opmærksom på de mennesker, som er specielt støjfølsomme, og overveje, hvordan man kan tage hensyn til dem.

Alternative rum

Storrum bør suppleres med alternative rum i form af stillekontorer og små møderum, hvor den enkelt kan trække hen, hvis han eller hun har brug for speciel fordybelse, skal føre private eller lange telefonsamtaler eller holde et længere uformelt møde, som vil forstyrre de andre i rummet.


Senest revideret den 23. april 2020