Overblik sygehus: Hjemmesider, temaer og publikationer

Overblik: Se hvad BFA Velfærd og Offentlig administration har af hjemmesider, temaer og publikationer, som er særligt rettet mod sygehuse.

Trivsel

 • 'Vi forebygger stress sammen': en revideret og udvidet serie, som består af 10 værktøjshæfter til organisationsudvikling og forebyggelse af stress.
 • EtsundtArbejdsliv.dk: Materiale og information om forskellige metoder til at arbejde med psykisk arbejdsmiljø som bl.a. stress, mobning, vold/trusler og ledelse inden for social- og sundhedsområdet.
 • Sektion på arbejdsmiljøweb om Mobning: Få inspiration til, hvordan I kommer mobning til livs og hent værktøjer.
 • Styr uden om volden - til ansatte på sygehuse: Materiale om vold og trusler direkte målrettet ansatte på sygehuse.
 • Den gode modtagelse: Tag godt imod nyansatte med denne guide.
 • Social kapital: Værktøj til at stimulere jeres samarbejde og øge trivslen på social og sundhedsområdet.

Krop & Sundhed

Støj, lys og luft

 • Indeklimaportalen.dk: Om indeklimaets betydning for arbejdsmiljøet - om støj, luftkvalitet, ventilation, energi, lys og meget mere. En del er målrettet særligt mod kontorområdet.
 • Rengøring: Rengøringen kan prioriteres, så man undgår et dårligt indeklima.

Ledelse & Organisering

 • Sunde arbejdsrytmer: Materiale om arbejdstid, vagtplaner og pauser, men også om hvordan vi oplever tiden. Denne publikation er inspiration til at forbedre tiden til gavn for både ansatte og de patienter, som I skal hjælpe.
 • Trivsel i lederrollen: Få inspiration og metoder til at afklare og udvikle din egen lederrolle. Læs om at sætte grænser, prioritere og lede dig selv, og få inspiration til at arbejde i netværk med dine lederkolleger.
 • Coaching for ledere: Hæftet giver dig overblik over coaching som metode, og du kan læse om, hvad der skal til for at du får et vellykket coachingforløb.

Byggeri & Indretning

Arbejdsmiljøarbejdet

 • Arbejdsmiljøwebs afsnit om Arbejdsmiljøarbejdet: Materialer om APV og andre værktøjer og metoder i det daglige arbejde for et bedre arbejdsmiljø. 
 • Psykisk APV+: Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø. Ni arbejdspladser på social- og sundhedsområdet deler deres erfaringer med APV og psykisk arbejdsmiljø. 

Ulykker


Senest revideret den 23. april 2020