Særlig tilsynsindsats på hospitaler i 2020

Når hospitalerne i løbet af 2020 får besøg af Arbejdstilsynet, vil de tilsynsførende se særligt på arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø.

En del hospitalsansatte oplever, at det kan være svært at nå opgaver og tidsfrister i det daglige arbejde. Det viser både undersøgelser og Arbejdstilsynets tilsynserfaringer. Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i år, vil de derfor have særligt fokus på psykiske arbejdsmiljø – det kan for eksempel være de arbejdssituationer, hvor ansatte udsættes for store arbejdsmængder og tidspres.

Stor arbejdsmængde og tidspres handler fx om, at det kan være svært for ansatte at få tid til at holde pauser, at ansatte arbejder i højt tempo eller har vanskeligt ved at udføre arbejdet i den ønskede kvalitet.

Det psykiske arbejdsmiljø kan forbedres ved fx at have fokus på:

  • Prioritering af opgaver
  • At de ansatte har indflydelse på eget arbejde
  • Tydelighed omkring service- og kvalitetsniveau for opgaverne.

Arbejdstilsynets hjemmeside her kan I læse mere om den særlige tilsynsindsats, og hvordan arbejdsmiljøet kan styrkes.


Senest revideret den 22. april 2020