Brancherettet tilsyn i folkeskoler

Arbejdstilsynet gennemfører et pilotforsøg i udvalgte kommuner med fokus på det psykiske arbejdsmiljø i folkeskolerne.

Arbejdstilsynet gennemfører fra november 2020 et pilotforsøg i udvalgte kommuner, hvor de sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø i folkeskolerne. Formålet med forsøget er at afprøve en ny tilsynsmetode, som sætter psykisk arbejdsmiljø i centrum på en ny måde.

Pilotforsøget sætter særligt fokus på, hvordan Arbejdstilsynet igennem tilsynsforløbet kan motivere til at igangsætte og sprede initiativer inden for det psykiske arbejdsmiljø, som imødekommer og forebygger belastninger i arbejdet på folkeskolerne. I indsatsen er der indbygget dialog med ledelsen på forvaltningsniveau, og der vil i forløbet blive afholdt møder, hvor både relevant ledelse og medarbejdere deltager.

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg på de udvalgte skoler ser de bredt på arbejdsmiljøet - med et særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø. 

De udvalgte kommuner får et informationsbrev, inden indsatsen starter.

Sådan forbereder I jer

I kan forberede jer ved at: 

  • Danne jer et overblik over den viden, I har, om jeres skolers psykiske arbejdsmiljø, fx ud fra aktuelle trivselsmålinger og sygefraværsstatistiker.
  • Danne jer et overblik over, hvilke initiativer og indsatser skolerne bruger til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.

Hvorfor er folkeskoler udvalgt til at indgå i indsatsen?

Folkeskoler er udvalgt på baggrund af data og Arbejdstilsynets erfaringer med branchen, der viser, at folkeskolerne bl.a. har udfordringer med vold og trusler, med tidspres samt med høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Læs mere på arbejdstilsynets hjemmeside.


Senest revideret den 3. november 2020