Sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat - halvdagskonference

Morgendagens arbejdsmarked kan komme til at se meget anderledes ud end det, vi kender i dag. Det er derfor vigtigt at få drøftet, hvad en række udviklingstendenser vil betyde for arbejdsmiljøet på netop jeres arbejdsplads. Det sker på en halvdagskonference onsdag 28. november i Ovnhallen på CBS for ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt konsulenter.

Hvordan tager I bedst imod de nye generationer på arbejdspladsen? Hvordan forstår I mere omskiftelige livsfasebehov? Hvordan tager I de rette hensyn til seniorer? Hvordan samarbejder I godt med virtuelle kolleger? Hvilken rolle har løsere tilknyttede på arbejdspladsen? Og hvad betyder ny digital teknologi for arbejdsmiljøet?

I arbejdsmiljøarbejdet forholder vi os ofte til det, der sker her og nu på arbejdspladsen. Men nogle gange kan det også være nødvendigt at kigge lidt længere ud i horisonten og forsøge at opdage nogle af fremtidens udfordringer og muligheder for arbejdsmiljøet.

Det får I mulighed for nu på en konference om fremtidens arbejdsmiljø. På konferencen præsenteres I for bud på, hvilke samfundsmæssige tendenser der påvirker arbejdsmiljøet nu og i fremtiden. Og I får lejlighed til at drøfte, hvordan I kan forholde jer til dem på jeres arbejdsplads og i jeres samarbejdsfora.

  • Hør Professor emeritus Henrik Holt Larsen og ph.d. Janne Gleerup præsentere jer for tendenserne.
  • Gå i dialog om, hvad tendenserne betyder for jeres arbejdsmiljø.
  • Mød op til 100 engagerede deltagere indenfor arbejdsmiljø og organisationsudvikling

Hvor?

Halvdagskonferencen foregår:

  • Onsdag 28. november 2018 kl. 12 – 16 i CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven 20, 2000 Frederiksberg - med sandwich fra kl. 12 - 12.30.

Hvem?

Halvdagskonferencen retter sig mod strategiske og operationelle samarbejdsfora på arbejdspladsen: SU/MED/AMO med ledere, TR og AMR samt konsulenter indenfor HR, arbejdsmiljø, personaleledelse og organisationsudvikling.

Bemærk, at konferencen er særligt rettet mod deltagere fra BFA Velfærd & Offentlig administrations brancher fra offentligt kontor og administration, undervisning & forskning samt social- og sundhedsområdet. Hvis konferencen overtegnes, forbeholder vi os ret til at prioritere deltagere fra disse brancheområder. 

Hvordan?

Det er gratis at deltage på konferencen, men der opkræves et gebyr på 500 kr. ved udeblivelse eller afbud afgivet senere end 7 dage før afholdelse af mødet. 

Deltagerne modtager et gratis eksemplar af materialet ’Sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat’, og der serveres kaffe, te, frugt og kage undervejs og sandwich fra kl. 12.  

Se programmet her.

Gå til tilmeldingssiden her.