Program: Sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat

12.00

Indtjekning med sandwich

12.30

Velkommen ved BFA Velfærd & Offentlig administration

12.45

Fremtiden til debat: Tendenser og arbejdsmiljø

Seks tendenser opridses og diskuteres – ved Professor Emeritus Henrik Holt Larsen, CBS, og ph.d. Janne Gleerup, Roskilde Universitet:

  • Mere omskiftelige livsfasebehov
  • Længere arbejdsliv – flere seniorer
  • Nye generationer – nye arbejdsværdier?
  • Ansatte med løsere tilknytning
  • Samarbejde på distancen – virtuelle kolleger
  • Ny teknologi i høj hast
14.00 Pause med kaffe, te, kage og frugt
14.20

Fremtidens arbejdsmiljø til debat – open space workshop

Arbejdsmiljøsekretariatets konsulenter faciliterer dialog om temaerne med deltagerne: I hvilken grad kan I se tendenser hos jer? Hvordan findes balancen mellem individuelle hensyn og hensyn til det fælles arbejdsmiljø? Hvad kan I gøre på arbejdspladsen og i samarbejdsfora?
15.20

Opsamling: Pointer fra dialogen og refleksioner om workshopformen

15.40 Deltagerdialog: Hvad tager vi med herfra? 
16.00 Tak for i dag!

Hvor?

  • Onsdag 28. november kl. 12 – 16 i CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven 20, 2000 Frederiksberg - med sandwich fra kl. 12 - 12.30

Hvem?

Halvdagskonferencen retter sig mod strategiske og operationelle samarbejdsfora på arbejdspladsen: SU/MED/AMO med ledere, TR og AMR samt konsulenter indenfor arbejdsmiljø og organisationsudvikling.

Bemærk, at konferencen er særligt rettet mod deltagere fra BFA Velfærd & Offentlig administrations brancher fra offentligt kontor og administration, undervisning & forskning samt social- og sundhedsområdet. Hvis konferencen overtegnes, forbeholder vi os ret til at prioritere deltagere fra disse brancheområder. 

Hvordan?

Det er gratis at deltage på konferencen, men der opkræves et gebyr på 500 kr. ved udeblivelse eller afbud afgivet senere end 7 dage før afholdelse af mødet.

Deltagerne modtager et gratis eksemplar af materialet ’Sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat’, og der serveres kaffe, te og kage.  

Læs mere om møderne her.

Gå til tilmeldingssiden her.


Senest revideret den 21. februar 2020