Program

Program for inspirationsmøderne.

13.00 - 13.15

Velkomst!
Hvorfor har BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig adminstration udviklet dette materiale?

13.15 - 14.00 Præsentation af metode og værktøjskasse v. Kasper Edwards, DTU.
14.00 - 14.15 Pause
14.15 - 15.00 Hvad har Arbejdstilsynet erfaret i forbindelse med deres tilsyn? V. Arbejdstilsynet
15.00 - 15.45

Gruppearbejde ved bordene:
Hold et MED-møde og gennemfør fx SUMO-analysen.

15.45 - 16.00 Evaluering og afslutning
16.00 Tak for i dag

Gå tilbage til forsiden


Senest revideret den 21. februar 2020