Fagligt Træf 2020

Kom med på årets Fagligt Træf, hvor vi stiller skarpt på velfærdteknologi, implementering og arbejdsmiljø. Træffet er for alle i social- og sundhedssektoren, der arbejder med forflytning af borgere i det daglige.

Fagligt Træf er for alle, der arbejder med forflytninger i det daglige fx forflytningsvejledere, ledere, pædagoger, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, arbejdsmiljøkonsulenter, terapeuter, arbejdsmiljørepræsentanter m.fl., der er ansat på sygehuse, bosteder for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse, plejehjem eller i hjemmeplejen.

På Fagligt Træf kan du få ny viden om tendenser, fordele og udfordringer ved velfærdteknologi set i et forflytningsperspektiv.

Der er i stigende grad fokus på, hvordan fremtidens social- og sundhedsfaglige indsatser kan understøttes af forskellige former for velfærdsteknologi. Det er derfor oplagt at kigge på, hvad den nyeste forskning og praksiserfaringer fra arbejdspladser kan fortælle.

Temaet udfoldes med fokus på, hvordan velfærdsteknologi kan understøtte de faglige opgaver i hverdagen og hvordan ny viden og teknologi bliver introduceret og kendt på arbejdspladsen.  

Læs mere om Fagligt Træf på www.forflyt.dk her.


Senest revideret den 27. april 2020