Når du arbejder ved skærmen...

Når en stor del af din forberedelse sker foran en skærm, skal du have mulighed for at indrette dit arbejdssted, så den er bekvem for dig. Det handler om variation og indflydelse på arbejdet - ikke så meget om at sidde ’ergonomisk korrekt’.

Citat3

Ingen ’korrekt’ stilling

Der findes ikke nogen ’ergonomisk korrekt’ siddestilling. Det vigtige er, at man varierer sin arbejdsstilling, at man har indflydelse på arbejdsplads-ens indretning - og at man er glad for den.

Se prof. Karen Søgaard, Syddansk Universitet, forklare hvorfor:

Video: Hør Karen Søgaard fra SDU fortælle om hvorfor det er vigtigt selv at have indflydelse på indretningen af sin arbejdsplads. Video: vfa.dk

En bekvem arbejdspladsen

Det betyder selvfølgelig ikke, at den fysiske indretning af arbejdspladsen er uden betydning. Læs mere om, hvordan den gode skærmarbejdsplads bør indrettes - herunder de helt formelle krav til indretning, udstyr, belysning osv, som gælder når man dagligt arbejder i længere tid foran skærmen.

Men dansk forskning viser, at ergonomi i sig selv har en begrænset forebyggende effekt. Det afgørende er at have muligheder for at indrette sin arbejdsplads, så den er bekvem og passer til de skiftende arbejdssituationer - frem for nogen meget firkantede tiltag. 

Husk de helt basale ting: Mus, tastatur og skærm

Selve skærmarbejdspladsen skal være i orden, når du har fast arbejde ved computeren. Mange gener og skader ved skærmarbejdet skyldes helt basale forhold omkring skærmen, tastaturet og musen.

Det er enkelt og billigt at gøre noget ved: Kravene til en god skærm, mus og tastatur er veldokumen-terede - og godt udstyr koster kun lidt i forhold til en sygemelding. Læs mere om udstyr her

Læs også om, hvordan du indstiller hæve-sænke-bordet og skærmen på kropogkontor.dk.

Fordybelse, møder, mails...

Hvad enten du forbereder dig hjemme eller på arbejdspladsen, er der derfor brug for, at du kan arbejde fleksibelt med fordybelse, møder, mails osv. De lokaler, de bruger til forberedelse, bør kunne bruges til en række forskellige formål:

  • Den personlige arbejdsplads til forberedelse og fordybelse.
  • Informationssøgning, svare mails og korte møder.
  • Steder til dialog, møder og teamsamarbejde.

Læs mere om skærmarbejde

  • Hjemmesiden KropOgKontor.dk har meget mere om arbejdet ved skærmen og om forebyggelse af gener og nedslidning. Den er rettet mod ansatte på kontorer - men den rummer masser og god viden, som også for undervisere.

Senest revideret den 8. juni 2022