Undervisning i grundskolen

Du kan understøtte trivsel og sundhed ved at arbejde bevidst med at stimulere bevægelse og fysisk variation i hverdagen. Til glæde for både for dig selv og for dine elever. Læs mere i menuerne nedenfor.

Når du underviser i grundskolen
Du kan understøtte trivsel og sundhed ved at arbejde bevidst med at stimulere bevægelse og fysisk variation i hverdagen. Til glæde for både for dig selv og for dine elever.

Brug teknologien aktivt
Ingen ved reelt, hvordan bærbare pc’er, tablets og smartphones på længere sigt vil påvirke vores krop og fysik. Derfor er forskernes råd: Udnyt de mobile enheders muligheder for at skabe variation og bevægelse.

Eksempel: Undervisningsforløb til grundskolen
Specielt børn og unge er hårdt belastet af mange timer foran mobiltelefonen og iPad'en. Her er et eksempel til grundskolen, på hvordan du kan sætte gang i undervisningen - til glæde for både børnene og dig selv

Case: Lær at regne med et sjippetov
Skab bevægelse og variation i undervisningen

Case: iPads gør eleverne i Odder til aktive deltagere
For snart 4 år siden fik alle lærere og elever i folkeskolerne i Odder Kommune hver deres iPad. Det har bl.a. gjort eleverne til aktive deltagere i læringen frem for passive lyttere.


Senest revideret den 7. august 2020